ARGE logo

Arkeologisk Ressurs Guide for Europa

Supported by


VL logo

Et virtuelt bibliotek for Europeisk Arkeologi

ARGE er en systematisert samling av hypertekstlenker som peker til aktuelle arkeologiske kommunikasjons og informasjonsressurser over hele Europa. Ved bruk av knappene nedenfor kan disse linkene vises etter land, tema, periode eller gjennom database søk.
Database søk og ren tekst tilgang tilbys på eksperimentell basis, mens flerspråklig tilgang og søk for tiden studeres.
ARGE tilbyr for tiden nærmere 1,300 lenker fra 42 land. ARGE er opprettet og vedlikeholdt av Sara Champion og Martijn van Leusen. Nye lenker søkes etter, besøkes, og evalueres før de legges ut på vår "Nye lenker" side. Besøkende oppmuntres til sende kommentarer, nye lenker, og korrigeringer.
ARGE er en European Archaeological Heritage Web tjeneste.Geografisk oversikt Tematisk oversikt Kronologisk oversikt Søk i URL databasen ArchNet Hjemmeside Beslektede fag og disipliner
land
tema
perioder
søk
ArchNet
tilbehør
What's New HJELP INFO Kun
Tekst
Meld Ny URL Priser
nye lenker
hjelp
info
ren tekst
tilbake-
melding
priser