ARGE logo

Przewodnik po źródłach archeologicznych w Europie

Utrzymywany przez ArcheoNet Logo


VL logo

WWW Wirtualna Biblioteka Archeologii Europejskiej

ARGE jest uporządkowaną kolekcją łączy hipertekstowych, wskazujących na aktualne archeologiczne źródła komunikacji i informacji w całej Europie. Używając poniższych przycisków, można użyć tych połączeń uporządkowanych według krajów, tematów, okresów lub poprzez przeszukanie bazy danych. 
Przeszukiwanie bazy danych oraz dostęp wyłacznie do informacji tekstowej są udostępniane w ramach eksperymentu, podczas gdy wielojęzykowy dostęp i przeszukiwanie jest obecnie w fazie studiów.
ARGE, obecnie udostępniający około 1300 połączeń z 42 krajów, jest zarządzany przez Sarę Champion oraz Martijna van Leusen. Zanim nowe połaczenia zostaną wprowadzone do odpowiedniego działu, są one aktywnie wyszukiwane, odwiedzane oraz oceniane. Zachęcamy odwiedzających do wpisywania swych komentarzy, dodatków oraz poprawek.
ARGE jest internetowym serwisem  Europejskiego Dziedzictwa Archeologicznego.
Indeksy Geograficzne i Tematyczne są teraz obsługiwane przez bazę danych ARGE URN, udostępniając najbardziej aktualne informacje (na zasadzie eksperymentu). W przypadku połączeń odnoszących się do poszczególnych krajów, wypróbuj query-based country page; dla połączeń odnoszących się do poszczególnych tematów, użyj query-based subject page


statystyka dzisiaj

Geographical Index Thematical Index Chronological Index Query URL Database ArchNet HomePage Related Subjects and Disciplines
kraje
tematy
okresy
szukaj
ArchNet
pokrewne
What's New HELP INFO Tylko
Tekst
Submit New URL Prize Cabinet
nowe łącza
pomoc
info
tylko tekst
poczta zwrotna
nagrody