ARGE logo

Arkeologisk Resurs Guide för Europa

Stödd av


VL logo

WWW virtuellt bibliotek för Europeisk Arkeologi

ARGE är en ordnad samling av hyperlänkar som syftar till aktuell arkeologisk kommunikation och informationsresurser över Europa. Användning av knapperna nedan, gör länkarna tillgängliga genom land, ämne, period eller genom databassök. ARGE är olik andra guider till arkeologisk information på nätet eftersom länkarna aktivt används, besöks och utvärderas innan de anknyts. ARGE syftar till att presentera information på dess orginalspråk, och arbetar aktivt med att installera sökverktyg på många olika språk.
ARGE startades tidigt 1995 av Sara Champion och Martijn van Leusen som en service genom European Archaeological Heritage Web, och finns nu på över 1300 länkar från 42 länder. ARGE fungerar till största delen på voluntär basis, förutom en liten del av EU fondering, och är beroende av din assistans för dess fortsatta kvalitativa service. Om du har kommentarer, tillägg eller rättelser av innehållet eller utseendet av ARGE, skriv gärna till oss!


Dagens statistik

Geografisk oversikt Tematisk oversikt Kronologisk oversikt Sök i URL databasen ArchNet Hjemmeside Beslektede fag og disipliner
länder
ämnen
perioder
sök
ArchNet
relaterad
What's New HJELP INFO Kun
Tekst
Meld Ny URL Priser
nyheter
hjälp
info
endast text
utvädering
priser