aanbruis aanbruis aaneenknoop aaneenknoop aangrauw aangrauw aanklaag aanklaag aanleg aanleg aanpak aanpak aanroei aanroei aanslijk aanslijk aanstel aanstel aantimmer aantimmer aanwaggel aanwaggel aanzwoeg aanzwoeg achterhoud achterhoud achteruitraak achteruitraak afbaken afbaken afboen afboen afdoe afdoe affiets affiets afhaspel afhaspel afkeur afkeur afkom afkom afleg afleg afmijn afmijn afpik afpik afraap afraap afroest afroest afscheid afscheid afschuin afschuin afsmeed afsmeed afspioneer afspioneer afstook afstook afteil afteil afvaag afvaag afvuur afvuur afzaan afzaan afzwak afzwak amputeer amputeer ardoiseer ardoiseer aviveer aviveer bandeer bandeer bearbeid bearbeid bedreig bedreig begeleid begeleid behoor behoor beklaag beklaag bekrab bekrab beleger beleger bemest bemest beoordeel beoordeel beredder beredder bescheid bescheid besnaar besnaar besteek besteek beteer beteer beul beul bevoorrecht bevoorrecht bewimpel bewimpel bezorg bezorg bijeenbreng bijeenbreng bijlap bijlap bijstort bijstort binnendring binnendring biologeer biologeer blind blind bodem bodem boom boom braad braad broed broed buk buk chaperonneer chaperonneer combien combien dagteken dagteken deelneem deelneem denonceer denonceer deug deug dichttrek dichttrek distantieer distantieer domp domp doodsla doodsla doorbreng doorbreng doorgrond doorgrond doormarcheer doormarcheer doorsijpel doorsijpel doorstroom doorstroom doorwandel doorwandel dorst dorst drom drom ducht ducht ecarteer ecarteer encanailleer encanailleer etter etter exponeer exponeer feuilleteer feuilleteer fingeer fingeer flonker flonker fortificeer fortificeer fumigeer fumigeer gebaar gebaar gelijkricht gelijkricht getroost getroost gist gist gluuroog gluuroog grasduin grasduin groei groei haai haai hap hap heers heers herformuleer herformuleer hersmeed hersmeed hinnik hinnik hop hop huts huts impregneer impregneer incalculeer incalculeer indroog indroog influenceer influenceer inkeep inkeep inlap inlap inpek inpek inruil inruil inslorp inslorp instijg instijg interlinieer interlinieer inverdien inverdien inwikkel inwikkel italianiseer italianiseer jong jong kaart kaart kanonneer kanonneer keer keer kidnap kidnap klaarkom klaarkom kleineer kleineer kloet kloet kneukel kneukel koekeloer koekeloer koot koot krak krak krimp krimp kruisjas kruisjas kwelm kwelm lamelleer lamelleer lease leas leegzuig leegzuig lichtmis lichtmis log log loshang loshang losweek losweek lustreer lustreer mank mank maximeer maximeer meel meel meetrek meetrek merk merk minacht minacht mismeester mismeester mitigeer mitigeer monster monster murmel murmel nadreun nadreun naren naren natuur natuur neerbuig neerbuig neerrol neerrol negotieer negotieer noordwester noordwester omboord omboord omhang omhang omkijk omkijk ompaal ompaal omschud omschud omstoot omstoot omverrijd omverrijd omwissel omwissel onderbetaal onderbetaal onderkruip onderkruip onderstreep onderstreep ontblader ontblader onthaar onthaar ontleer ontleer ontregel ontregel ontspruit ontspruit ontvolk ontvolk ontzenuw ontzenuw opboei opboei opdraai opdraai openknijp openknijp openzet openzet ophoop ophoop opkras opkras opmetsel opmetsel opredder opredder opschort opschort opsoupeer opsoupeer opstrijk opstrijk opvier opvier opwroet opwroet overbelicht overbelicht overheb overheb overlast overlast overrompel overrompel oversta oversta overvaar overvaar overzeil overzeil pandoer pandoer patenteer patenteer perk perk piep piep pit pit platineer platineer pletter pletter pof pof posteer posteer preludeer preludeer produceer produceer prut prut quadrilleer quadrilleer rammei rammei recepteer recepteer reep reep relativeer relativeer repliceer repliceer retireer retireer rijm rijm rochel rochel ronddans ronddans rondschiet rondschiet rondzeg rondzeg ruggesteun ruggesteun samenbundel samenbundel samenschool samenschool saus saus schater schater schetter schetter schooier schooier schrank schrank schuimbek schuimbek shunt shunt sjouw sjouw slicht slicht smacht smacht snauw snauw snuit snuit spalk spalk spiek spiek sprankel sprankel stal stal stenotyp stenotyp stoef stoef strand strand stuiter stuiter sudder sudder tak tak tegeneet tegeneet tel tel terg terg teruggroet teruggroet terugstel terugstel terugzoek terugzoek time time toeblaf toeblaf toekeer toekeer toeprang toeprang toestoot toestoot toezend toezend toupeer toupeer traverseer traverseer trippel trippel tuit tuit uitbeitel uitbeitel uitbrokkel uitbrokkel uitdruk uitdruk uitgiet uitgiet uitkauw uitkauw uitkots uitkots uitluister uitluister uitpoets uitpoets uitschakel uitschakel uitsliep uitsliep uitstal uitstal uittil uittil uitvoer uitvoer uitzaag uitzaag unificeer unificeer vastbijt vastbijt vastrijd vastrijd verafschuw verafschuw verbitter verbitter vercijfer vercijfer verdraai verdraai vereeuwig vereeuwig vergal vergal vergroei vergroei verhip verhip verkankelemien verkankelemien verknijp verknijp verkuil verkuil verlig verlig vermeerder vermeerder vernachel vernachel veroordeel veroordeel verpot verpot verruw verruw verschud verschud versmaad versmaad versta versta verstram verstram vertimmer vertimmer verveel verveel vervrolijk vervrolijk verwester verwester verzadig verzadig verzot verzot vezel vezel vlet vlet volbreng volbreng vonkel vonkel voordraag voordraag voorpreek voorpreek voortga voortga voortvaar voortvaar voorzeg voorzeg vrijvecht vrijvecht waggelbeen waggelbeen watteer watteer weerleg weerleg wegeb wegeb weglaat weglaat wegscheer wegscheer wegstreep wegstreep weid weid wierook wierook wond wond zak zak ziegezaag ziegezaag zorg zorg zweem zweem aanblijv aanblijf aandrijv aandrijf aaneenkleev aaneenkleef aangeev aangeef aangrijnz aangrijns aanloev aanloef aanraaz aanraas aanschuiv aanschuif aanstijv aanstijf aanweev aanweef aanwrijv aanwrijf achteraanblijv achteraanblijf achteruitdeinz achteruitdeins afblaaz afblaas afdeinz afdeins afdraav afdraaf afgolv afgolf afkalv afkalf afkluiv afkluif afluiz afluis afpluiz afpluis afreiz afreis afschaav afschaaf afschroev afschroef afslonz afslons afsterv afsterf aftroev aftroef afvijz afvijs afwrijv afwrijf afzwerv afzwerf bedelv bedelf bedroev bedroef begraav begraaf begruiz begruis bekijv bekijf beleev beleef bellenblaaz bellenblaas beproev beproef beschaav beschaaf bestuiv bestuif bewijz bewijs bijeenblijv bijeenblijf bijschaav bijschaaf bijverv bijverf bliev blief blootgeev blootgeef bonz bons bronz brons chineez chinees dalv dalf delv delf dichtschuiv dichtschuif doodblijv doodblijf doorblaaz doorblaas doorgeev doorgeef doorkerv doorkerf doorkliev doorklief doorleez doorlees doorreiz doorreis doorverwijz doorverwijs doorzeev doorzeef drenz drens drooz droos erv erf forenz forens gannev gannef geliev gelief geriev gerief glanz glans gonz gons grenz grens grijz grijs gruiz gruis handeldrijv handeldrijf harpuiz harpuis herleev herleef herschrijv herschrijf hooz hoos ijz ijs indrijv indrijf ingroev ingroef inkorv inkorf inlijv inlijf inschroev inschroef insnuiv insnuif invijz invijs inwrijv inwrijf kaaz kaas kathalz kathals kiez kies kleev kleef kloov kloof klunz kluns kokhalz kokhals kooz koos kroez kroes kuiv kuif lapzalv lapzalf leev leef lesgeev lesgeef loev loef losgraav losgraaf lunz luns meeblaaz meeblaas meeleev meeleef minnekooz minnekoos misprijz misprijs muiz muis naleev naleef napluiz napluis nastreev nastreef neerplenz neerplens neuz neus omdrijv omdrijf omgraav omgraaf omhoogdrijv omhoogdrijf omstuiv omstuif omverblaaz omverblaas omzwerv omzwerf ondergraav ondergraaf onderstuiv onderstuif onterv onterf ontgraav ontgraaf ontriev ontrief ontvleez ontvlees opdelv opdelf openblijv openblijf opgeev opgeef opleez oplees opschrijv opschrijf opsnuiv opsnuif opstoov opstoof opverv opverf opwrijv opwrijf overbriev overbrief overerv overerf overkluiz overkluis overleez overlees overschrijv overschrijf overtroev overtroef peez pees plenz plens pluiz pluis prijz prijs raaz raas reikhalz reikhals rijz rijs roezemoez roezemoes ronddrijv ronddrijf rondreiz rondreis roov roof samenblijv samenblijf samenleev samenleef schaav schaaf schoonwrijv schoonwrijf schrijv schrijf seiz seis slaav slaaf sluiz sluis sneev sneef snuiv snuif spinz spins stanz stans stijv stijf stuiv stuif teez tees terugdeinz terugdeins terugleez teruglees terugschroev terugschroef terugwijz terugwijs toegrijnz toegrijns toeschroev toeschroef toevijz toevijs toewuiv toewuif troev troef uitblijv uitblijf uitdrijv uitdrijf uitfreez uitfrees uithooz uithoos uitleev uitleef uitlooz uitloos uitraaz uitraas uitschuiv uitschuif uitverkiez uitverkies uitwrijv uitwrijf vastschroev vastschroef veinz veins verblijv verblijf verdoov verdoof vererv vererf verglaaz verglaas vergroov vergroof verhuiz verhuis verkiez verkies verliev verlief veroorloov veroorloof verrijz verrijs verschuiv verschuif versluiz versluis verstuiv verstuif vervriez vervries verweez verwees verwijv verwijf vleez vlees voorgeev voorgeef voorschrijv voorschrijf voortleev voortleef vooz voos vrijgeev vrijgeef weergeev weergeef wegblaaz wegblaas weggeev weggeef wegsterv wegsterf welv welf wolv wolf zalv zalf zoev zoef zwerv zwerf aanbeland+t aanbelandt aanbid+t aanbidt aanblijv+t aanblijft aanbraad+t aanbraadt aanbruis+t aanbruist aandik+t aandikt aandring+t aandringt aaneenbind+t aaneenbindt aaneenhang+t aaneenhangt aaneenknoop+t aaneenknoopt aaneenrijg+t aaneenrijgt aaneenzet+t aaneenzet aanfok+t aanfokt aangiet+t aangiet aangrauw+t aangrauwt aanhaak+t aanhaakt aanhef+t aanheft aanhoud+t aanhoudt aankap+t aankapt aankleev+t aankleeft aanknoei+t aanknoeit aankoppel+t aankoppelt aanlaad+t aanlaadt aanleg+t aanlegt aanlijn+t aanlijnt aanloop+t aanloopt aanmeld+t aanmeldt aannaai+t aannaait aanpers+t aanperst aanpor+t aanport aanraad+t aanraadt aanreken+t aanrekent aanrist+t aanrist aanrook+t aanrookt aanscherp+t aanscherpt aanschrijd+t aanschrijdt aansjouw+t aansjouwt aanslijm+t aanslijmt aansmijt+t aansmijt aanspeel+t aanspeelt aanspoor+t aanspoort aansteek+t aansteekt aanstijv+t aanstijft aanstorm+t aanstormt aanstrompel+t aanstrompelt aantap+t aantapt aantoon+t aantoont aanvaar+t aanvaart aanvet+t aanvet aanvlot+t aanvlot aanvuur+t aanvuurt aanwen+t aanwent aanwin+t aanwint aanzeg+t aanzegt aanzoet+t aanzoet aanzwem+t aanzwemt abandonneer+t abandonneert abricoteer+t abricoteert accapareer+t accapareert achteraankom+t achteraankomt achterhoud+t achterhoudt achternaloop+t achternaloopt achteromloop+t achteromloopt achteroversla+t achteroverslaat achteruitkrabbel+t achteruitkrabbelt achteruitschuiv+t achteruitschuift achteruitzet+t achteruitzet addeer+t addeert adoreer+t adoreert afbaken+t afbakent afbel+t afbelt afbiets+t afbietst afblaar+t afblaart afblok+t afblokt afbol+t afbolt afbraam+t afbraamt afbroddel+t afbroddelt afdank+t afdankt afdien+t afdient afdool+t afdoolt afdreg+t afdregt afdroppel+t afdroppelt afduw+t afduwt afficheer+t afficheert affutsel+t affutselt afglip+t afglipt afgrauw+t afgrauwt afhaar+t afhaart afhaspel+t afhaspelt afhoog+t afhoogt afjakker+t afjakkert afkalv+t afkalft afkauw+t afkauwt afkijk+t afkijkt afklets+t afkletst afknabbel+t afknabbelt afknijp+t afknijpt afkoel+t afkoelt afkort+t afkort afkrui+t afkruit aflaad+t aflaadt aflebber+t aflebbert aflenz+t aflenst afloer+t afloert afluiz+t afluist afmat+t afmat afmieter+t afmietert afnaai+t afnaait afoog+t afoogt afpeel+t afpeelt afpers+t afperst afpits+t afpitst afploeg+t afploegt afpoeier+t afpoeiert afprakkezeer+t afprakkezeert afraad+t afraadt aframmel+t aframmelt afreed+t afreedt afrem+t afremt afrijz+t afrijst afroest+t afroest afroom+t afroomt afruis+t afruist afschaal+t afschaalt afschar+t afschart afschep+t afschept afschil+t afschilt afschooi+t afschooit afschrijv+t afschrijft afschuier+t afschuiert afsijpel+t afsijpelt afslank+t afslankt afslier+t afsliert afsloop+t afsloopt afsmak+t afsmakt afsnauw+t afsnauwt afsnor+t afsnort afspaan+t afspaant afspied+t afspiedt afsplits+t afsplitst afspruit+t afspruit afsteek+t afsteekt afsteven+t afstevent afstook+t afstookt afstraal+t afstraalt afstroom+t afstroomt afstuw+t afstuwt aftap+t aftapt aftelefoneer+t aftelefoneert aftob+t aftobt aftrain+t aftraint aftrompet+t aftrompet aftyp+t aftypt afveeg+t afveegt afvijz+t afvijst afvlek+t afvlekt afvorder+t afvordert afwaai+t afwaait afweek+t afweekt afwerk+t afwerkt afwind+t afwindt afwrik+t afwrikt afzak+t afzakt afzend+t afzendt afzijg+t afzijgt afzoom+t afzoomt afzweep+t afzweept afzwier+t afzwiert agiteer+t agiteert altereer+t altereert amendeer+t amendeert annexeer+t annexeert anticipeer+t anticipeert appelleer+t appelleert ar+t art argwaan+t argwaant asfyxieer+t asfyxieert associeer+t associeert attaqueer+t attaqueert aviveer+t aviveert baarz+t baarst bagger+t baggert bakzeilhaal+t bakzeilhaalt balsem+t balsemt bank+t bankt bardeer+t bardeert basketbal+t basketbalt bazel+t bazelt beasem+t beasemt bebouw+t bebouwt bedauw+t bedauwt bedien+t bedient bedonder+t bedondert bedroev+t bedroeft beducht+t beducht been+t beent beeweeg+t beeweegt begeester+t begeestert begil+t begilt begrijp+t begrijpt begruiz+t begruist behandel+t behandelt behelz+t behelst beiaard+t beiaardt bejammer+t bejammert bekak+t bekakt bekendsta+t bekendstaat beklad+t bekladt beklets+t bekletst beknabbel+t beknabbelt bekogel+t bekogelt bekorst+t bekorst bekrans+t bekranst bekruis+t bekruist belaag+t belaagt belatafel+t belatafelt beleger+t belegert belieg+t beliegt beloer+t beloert belui+t beluit bemantel+t bemantelt bemiddel+t bemiddelt bemonster+t bemonstert benagel+t benagelt benieuw+t benieuwt beoordeel+t beoordeelt bepek+t bepekt bepleister+t bepleistert bepolder+t bepoldert beraadslaag+t beraadslaagt bereid+t bereidt bericht+t bericht beroep+t beroept beruik+t beruikt beschans+t beschanst beschijn+t beschijnt beschouw+t beschouwt besef+t beseft besluip+t besluipt besnijd+t besnijdt bespat+t bespat bespioneer+t bespioneert besprenkel+t besprenkelt besteek+t besteekt bestier+t bestiert bestop+t bestopt bestrijk+t bestrijkt betaal+t betaalt beter+t betert beton+t betont betrap+t betrapt betuin+t betuint beul+t beult bevang+t bevangt bevinger+t bevingert bevlijtig+t bevlijtigt bevoogd+t bevoogdt bevredig+t bevredigt bewaak+t bewaakt bewas+t bewast bewegwijzer+t bewegwijzert bewimpel+t bewimpelt bezat+t bezat bezichtig+t bezichtigt bezink+t bezinkt bezood+t bezoodt bezwadder+t bezwaddert bezwijm+t bezwijmt big+t bigt bijbreng+t bijbrengt bijeenbreng+t bijeenbrengt bijeenloop+t bijeenloopt bijeentrommel+t bijeentrommelt bijgroei+t bijgroeit bijkom+t bijkomt bijlicht+t bijlicht bijpleister+t bijpleistert bijschilder+t bijschildert bijsmeer+t bijsmeert bijstel+t bijstelt bijtank+t bijtankt bijverv+t bijverft bijzet+t bijzet bimbam+t bimbamt binnenga+t binnengaat binnenlaat+t binnenlaat binnenruk+t binnenrukt binnenstorm+t binnenstormt binnenwip+t binnenwipt blaar+t blaart blaker+t blakert bleek+t bleekt blijv+t blijft blinddoek+t blinddoekt bloesem+t bloesemt blootgeev+t blootgeeft blouw+t blouwt bob+t bobt boek+t boekt boer+t boert boks+t bokst bombeer+t bombeert boog+t boogt borg+t borgt bostonneer+t bostonneert bougisseer+t bougisseert bovenkoop+t bovenkoopt brabbel+t brabbelt branie+t braniet breidel+t breidelt brijn+t brijnt broed+t broedt brouilleer+t brouilleert brunch+t bruncht buig+t buigt buitensluit+t buitensluit bulk+t bulkt buur+t buurt cedeer+t cedeert centreer+t centreert chaperonneer+t chaperonneert chineez+t chineest chromeer+t chromeert claim+t claimt coiffeer+t coiffeert concilieer+t concilieert counter+t countert cricket+t cricket daag+t daagt dagteken+t dagtekent dank+t dankt daver+t davert debrailleer+t debrailleert decoupeer+t decoupeert definieer+t definieert dehydreer+t dehydreert delg+t delgt demonstreer+t demonstreert denk+t denkt deprecieer+t deprecieert derogeer+t derogeert designeer+t designeert detailleer+t detailleert deuvik+t deuvikt dichtdraai+t dichtdraait dichtlak+t dichtlakt dichtsla+t dichtslaat dichttimmer+t dichttimmert diepga+t diepgaat digereer+t digereert dineer+t dineert disharmonieer+t disharmonieert distingeer+t distingeert doctoreer+t doctoreert doem+t doemt doldraai+t doldraait domp+t dompt dood+t doodt dooderger+t doodergert doodlig+t doodligt doodschaam+t doodschaamt doodtrap+t doodtrapt doodzwijg+t doodzwijgt doorbel+t doorbelt doorbloed+t doorbloedt doorbreek+t doorbreekt doordraai+t doordraait doordruip+t doordruipt dooreenmeng+t dooreenmengt dooreenwerp+t dooreenwerpt doorgroei+t doorgroeit doorhol+t doorholt doorklink+t doorklinkt doorkras+t doorkrast doorleev+t doorleeft doorloop+t doorloopt doornagel+t doornagelt doorprik+t doorprikt doorrijd+t doorrijdt doorschiet+t doorschiet doorschuiv+t doorschuift doorslik+t doorslikt doorsnuffel+t doorsnuffelt doorsta+t doorstaat doorstoom+t doorstoomt doorstuur+t doorstuurt doortrap+t doortrapt doorverkoop+t doorverkoopt doorvors+t doorvorst doorwandel+t doorwandelt doorwerk+t doorwerkt doorzak+t doorzakt doorziek+t doorziekt doorzwelg+t doorzwelgt dos+t dost draai+t draait dreig+t dreigt dreun+t dreunt dring+t dringt droogloop+t droogloopt droogwrijv+t droogwrijft dros+t drost drum+t drumt dubbelzie+t dubbelziet duister+t duistert dunk+t dunkt duveljaag+t duveljaagt dweep+t dweept echo+t echoot eet+t eet ejaculeer+t ejaculeert emballeer+t emballeert encanailleer+t encanailleert entameer+t entameert erbarm+t erbarmt ervaar+t ervaart etaleer+t etaleert evaporeer+t evaporeert excelleer+t excelleert existeer+t existeert expliciteer+t expliciteert exposeer+t exposeert fabriceer+t fabriceert farceer+t farceert feil+t feilt feuilleteer+t feuilleteert fiets+t fietst fijnmaak+t fijnmaakt fijnwrijv+t fijnwrijft filtreer+t filtreert flabber+t flabbert flans+t flanst flenz+t flenst flip+t flipt flop+t flopt fluit+t fluit foefel+t foefelt fomenteer+t fomenteert formeer+t formeert foxtrot+t foxtrot freez+t freest frondeer+t frondeert frul+t frult fundeer+t fundeert gaap+t gaapt gakker+t gakkert gap+t gapt gasteer+t gasteert gedenk+t gedenkt geev+t geeft gekscheer+t gekscheert gelijkga+t gelijkgaat gelijkricht+t gelijkricht gelijkwerk+t gelijkwerkt geneez+t geneest gereedleg+t gereedlegt geringschat+t geringschat geur+t geurt gewaag+t gewaagt giebel+t giebelt gijzel+t gijzelt gist+t gist gladscheer+t gladscheert glanz+t glanst glimlach+t glimlacht glorieer+t glorieert gnuiv+t gnuift goedmaak+t goedmaakt gom+t gomt gorgel+t gorgelt gradeer+t gradeert gratieer+t gratieert grein+t greint griezel+t griezelt grijz+t grijst grind+t grindt groep+t groept grond+t grondt grootspreek+t grootspreekt gruwel+t gruwelt gym+t gymt haast+t haast hakketeer+t hakketeert halvezool+t halvezoolt handeldrijv+t handeldrijft hanteer+t hanteert hardmaak+t hardmaakt harpuiz+t harpuist heel+t heelt heenstap+t heenstapt heet+t heet heks+t hekst hengst+t hengst herbouw+t herbouwt herformuleer+t herformuleert herinterpreteer+t herinterpreteert herlaad+t herlaadt herontgin+t herontgint herrijz+t herrijst hersenspoel+t hersenspoelt hertrouw+t hertrouwt herwaardeer+t herwaardeert hevel+t hevelt hink+t hinkt historiseer+t historiseert hoer+t hoert homologeer+t homologeert hoogacht+t hoogacht hooz+t hoost hossebos+t hossebost huichel+t huichelt huiver+t huivert hunker+t hunkert huur+t huurt ia+t iaat ijz+t ijst immatriculeer+t immatriculeert importeer+t importeert inbaker+t inbakert inbind+t inbindt inboezem+t inboezemt inbrokkel+t inbrokkelt incrusteer+t incrusteert indek+t indekt indik+t indikt indosseer+t indosseert indrink+t indrinkt indruppel+t indruppelt ineendraai+t ineendraait ineensmelt+t ineensmelt infereer+t infereert ingeev+t ingeeft ingrijp+t ingrijpt inheb+t inheeft inhuw+t inhuwt inkapsel+t inkapselt inklaar+t inklaart inklop+t inklopt inkost+t inkost inkuil+t inkuilt inlas+t inlast inlicht+t inlicht inlos+t inlost inmetsel+t inmetselt inoefen+t inoefent inpen+t inpent inplant+t inplant inpraat+t inpraat inricht+t inricht inruil+t inruilt inscheep+t inscheept inschik+t inschikt insemineer+t insemineert inslacht+t inslacht insluip+t insluipt insneeuw+t insneeuwt inspeld+t inspeldt inspuit+t inspuit instem+t instemt instoot+t instoot instrueer+t instrueert insuf+t insuft intensifieer+t intensifieert interpelleer+t interpelleert interview+t interviewt intoom+t intoomt introuw+t introuwt inveeg+t inveegt invlieg+t invliegt involg+t involgt inwaai+t inwaait inweek+t inweekt inwillig+t inwilligt inwrijv+t inwrijft inzegen+t inzegent inzoom+t inzoomt irriteer+t irriteert jakhalz+t jakhalst jat+t jat jeuzel+t jeuzelt joggel+t joggelt jongleer+t jongleert judas+t judast justeer+t justeert kaal+t kaalt kaard+t kaardt kadastreer+t kadastreert kal+t kalt kalk+t kalkt kampeer+t kampeert kantel+t kantelt kapotga+t kapotgaat kartel+t kartelt katalyseer+t katalyseert keep+t keept kegel+t kegelt kenteken+t kentekent kersten+t kerstent keutel+t keutelt kiek+t kiekt kier+t kiert kik+t kikt kip+t kipt kits+t kitst klaarlig+t klaarligt klad+t kladt klappei+t klappeit klauw+t klauwt kleineer+t kleineert klem+t klemt kletter+t klettert klier+t kliert klis+t klist klooi+t klooit kluiv+t kluift kluwen+t kluwent knarp+t knarpt knerp+t knerpt knibbel+t knibbelt knikkebeen+t knikkebeent knister+t knistert knor+t knort koekeloer+t koekeloert koets+t koetst kokkel+t kokkelt kom+t komt konterfeit+t konterfeit kop+t kopt korfbal+t korfbalt kortswijl+t kortswijlt kotter+t kottert krab+t krabt kras+t krast kreuk+t kreukt kriebel+t kriebelt krijt+t krijt krinkel+t krinkelt krol+t krolt kromsluit+t kromsluit krop+t kropt kruis+t kruist kuch+t kucht kukel+t kukelt kwak+t kwakt kwartet+t kwartet kwelm+t kwelmt kwijtraak+t kwijtraakt laad+t laadt label+t labelt lal+t lalt lammer+t lammert langskom+t langskomt lapzalv+t lapzalft laveer+t laveert lebber+t lebbert leegbloed+t leegbloedt leegkoop+t leegkoopt leegrijd+t leegrijdt leegsteel+t leegsteelt leer+t leert leger+t legert lenig+t lenigt lesgeev+t lesgeeft liasseer+t liasseert lieg+t liegt lijm+t lijmt limiteer+t limiteert lodder+t loddert log+t logt lood+t loodt loov+t looft losbijt+t losbijt losga+t losgaat losklop+t losklopt loslaat+t loslaat losraak+t losraakt lossla+t losslaat loswaai+t loswaait loszaag+t loszaagt luibak+t luibakt luister+t luistert lummel+t lummelt lynch+t lyncht maan+t maant mail+t mailt manage+t managet manipuleer+t manipuleert marcheer+t marcheert marmer+t marmert mast+t mast matteer+t matteert medebreng+t medebrengt medepleeg+t medepleegt meebid+t meebidt meedraag+t meedraagt meekom+t meekomt meelok+t meelokt meepak+t meepakt meereken+t meerekent meespreek+t meespreekt meetrek+t meetrekt meevraag+t meevraagt meier+t meiert menageer+t menageert mep+t mept metsel+t metselt middagmaal+t middagmaalt mijd+t mijdt millimeter+t millimetert miniseer+t miniseert misdrijv+t misdrijft misgrijp+t misgrijpt miskleun+t miskleunt misluk+t mislukt misprijz+t misprijst missioneer+t missioneert mistast+t mistast misversta+t misverstaat mitrailleer+t mitrailleert modificeer+t modificeert moireer+t moireert mom+t momt monopolie+t monopoliet morrel+t morrelt motor+t motort muf+t muft multipliceer+t multipliceert murw+t murwt naast+t naast nablaf+t nablaft nabrand+t nabrandt nadoe+t nadoet nagaap+t nagaapt nahol+t naholt nakijk+t nakijkt namaak+t namaakt nareiz+t nareist naschilder+t naschildert nasnuffel+t nasnuffelt nastroom+t nastroomt natmaak+t natmaakt navertel+t navertelt navors+t navorst nawroet+t nawroet nazie+t naziet nederzet+t nederzet neerdonder+t neerdondert neerhang+t neerhangt neerkniel+t neerknielt neerloop+t neerloopt neersabel+t neersabelt neersmak+t neersmakt neerstroom+t neerstroomt neerwerp+t neerwerpt negeer+t negeert nestel+t nestelt neuzel+t neuzelt nijp+t nijpt nok+t nokt noordwester+t noordwestert noveer+t noveert obsedeer+t obsedeert offreer+t offreert omblader+t ombladert ombuig+t ombuigt omdraag+t omdraagt omeg+t omegt omgluur+t omgluurt omhaak+t omhaakt omhoogdrijv+t omhoogdrijft omhoogschiet+t omhoogschiet omhoogvoer+t omhoogvoert omkantel+t omkantelt omkijk+t omkijkt omklop+t omklopt omkuier+t omkuiert omleid+t omleidt omnevel+t omnevelt omploeg+t omploegt omrank+t omrankt omroer+t omroert omschep+t omschept omsingel+t omsingelt omsmak+t omsmakt omspan+t omspant omspoel+t omspoelt omstoei+t omstoeit omstulp+t omstulpt omtrek+t omtrekt omvadem+t omvademt omverhaal+t omverhaalt omverrijd+t omverrijdt omverwaai+t omverwaait omwaai+t omwaait omwend+t omwendt omwind+t omwindt omwring+t omwringt omzeil+t omzeilt omzwaai+t omzwaait omzwerm+t omzwermt onderbetaal+t onderbetaalt onderbreng+t onderbrengt onderduik+t onderduikt ondergraav+t ondergraaft onderken+t onderkent onderleg+t onderlegt onderneem+t onderneemt onderschoor+t onderschoort onderspit+t onderspit ondersteun+t ondersteunt ondertitel+t ondertitelt ondervang+t ondervangt onderwerp+t onderwerpt onduleer+t onduleert ontblader+t ontbladert ontcijfer+t ontcijfert onterv+t onterft ontgeld+t ontgeldt ontgraav+t ontgraaft onthalz+t onthalst onthoud+t onthoudt ontkersten+t ontkerstent ontkool+t ontkoolt ontleed+t ontleedt ontluister+t ontluistert ontmenselijk+t ontmenselijkt ontpacht+t ontpacht ontpop+t ontpopt ontroer+t ontroert ontrust+t ontrust ontslaak+t ontslaakt ontsmet+t ontsmet ontspoor+t ontspoort ontstem+t ontstemt onttakel+t onttakelt ontvang+t ontvangt ontvlied+t ontvliedt ontvonk+t ontvonkt ontwar+t ontwart ontwerp+t ontwerpt ontworstel+t ontworstelt ontzeil+t ontzeilt ontzink+t ontzinkt oog+t oogt opbagger+t opbaggert opbind+t opbindt opboen+t opboent opbouw+t opbouwt opdaag+t opdaagt opdis+t opdist opdouw+t opdouwt opdrink+t opdrinkt opdwarrel+t opdwarrelt opeet+t opeet openbuig+t openbuigt openknijp+t openknijpt openmaak+t openmaakt openschiet+t openschiet opensplijt+t opensplijt openvijz+t openvijst opflakker+t opflakkert opgebruik+t opgebruikt ophaal+t ophaalt ophelp+t ophelpt ophoog+t ophoogt opkalefater+t opkalefatert opkist+t opkist opknap+t opknapt opkoter+t opkotert opkruip+t opkruipt oplap+t oplapt oplet+t oplet oplucht+t oplucht opmerk+t opmerkt opoffer+t opoffert oppeuzel+t oppeuzelt oppoets+t oppoetst opprop+t oppropt oprijd+t oprijdt oprol+t oprolt opscharrel+t opscharrelt opschilder+t opschildert opschrans+t opschranst opschuiv+t opschuift opsleep+t opsleept opslurp+t opslurpt opsnuffel+t opsnuffelt opspan+t opspant opspoel+t opspoelt opstap+t opstapt opstijv+t opstijft opstop+t opstopt opstut+t opstut opteer+t opteert optorn+t optornt optut+t optut opverv+t opverft opvlieg+t opvliegt opvraag+t opvraagt opwaardeer+t opwaardeert opwel+t opwelt opzadel+t opzadelt opzoek+t opzoekt opzwoeg+t opzwoegt orkestreer+t orkestreert overbelast+t overbelast overboek+t overboekt overdenk+t overdenkt overdub+t overdubt overerv+t overerft overhaal+t overhaalt overhevel+t overhevelt overhoopsteek+t overhoopsteekt overkap+t overkapt overkom+t overkomt overlap+t overlapt overlever+t overlevert overmaak+t overmaakt overpeinz+t overpeinst overpraat+t overpraat overrompel+t overrompelt overschenk+t overschenkt overschouw+t overschouwt oversla+t overslaat overspel+t overspelt oversteek+t oversteekt overstroom+t overstroomt overtelegrafeer+t overtelegrafeert overtreed+t overtreedt overtuig+t overtuigt oververtel+t oververtelt overvoer+t overvoert overwasem+t overwasemt overwin+t overwint overzend+t overzendt paai+t paait pacifieer+t pacifieert paleer+t paleert pand+t pandt parachuteer+t parachuteert pardonneer+t pardonneert parlementeer+t parlementeert passagier+t passagiert patrouilleer+t patrouilleert pedicuur+t pedicuurt pek+t pekt penseel+t penseelt perk+t perkt persecuteer+t persecuteert perverteer+t perverteert peul+t peult pieker+t piekert pifpaf+t pifpaft pikeer+t pikeert pin+t pint pinkoog+t pinkoogt pivoteer+t pivoteert plaatsvind+t plaatsvindt planeer+t planeert plastificeer+t plastificeert platineer+t platineert platscheer+t platscheert plattreed+t plattreedt pleister+t pleistert plenz+t plenst ploeg+t ploegt ploot+t ploot pluk+t plukt poeder+t poedert poets+t poetst polier+t poliert pomp+t pompt pool+t poolt portretteer+t portretteert pot+t pot praat+t praat pratikeer+t pratikeert predomineer+t predomineert premediceer+t premediceert preserveer+t preserveert preutel+t preutelt prijsgeev+t prijsgeeft privatiseer+t privatiseert proev+t proeft prolongeer+t prolongeert proponeer+t proponeert protesteer+t protesteert pruim+t pruimt publiceer+t publiceert pulseer+t pulseert purgeer+t purgeert puts+t putst raai+t raait rabat+t rabat radeer+t radeert railleer+t railleert rammel+t rammelt rangschik+t rangschikt rasp+t raspt rauz+t raust rebelleer+t rebelleert rechtmaak+t rechtmaakt rechtzit+t rechtzit redekavel+t redekavelt reduceer+t reduceert refereer+t refereert regeer+t regeert reglementeer+t reglementeert reil+t reilt rel+t relt remarqueer+t remarqueert remplaceer+t remplaceert renoveer+t renoveert repasseer+t repasseert reprimeer+t reprimeert reserveer+t reserveert resorbeer+t resorbeert restitueer+t restitueert retoucheer+t retoucheert revalueer+t revalueert revoceer+t revoceert ridder+t riddert rijg+t rijgt rijz+t rijst ring+t ringt riposteer+t riposteert rits+t ritst rock+t rockt roem+t roemt roezemoez+t roezemoest rommel+t rommelt rondbrei+t rondbreit ronddeel+t ronddeelt ronddraav+t ronddraaft rondgeev+t rondgeeft rondleid+t rondleidt rondreiz+t rondreist rondsjouw+t rondsjouwt rondsnuffel+t rondsnuffelt rondtast+t rondtast rondvertel+t rondvertelt rondzeg+t rondzegt ronk+t ronkt rooster+t roostert roteer+t roteert royeer+t royeert ruik+t ruikt ruizel+t ruizelt ruw+t ruwt salarieer+t salarieert samenbreng+t samenbrengt samendruk+t samendrukt samenhoud+t samenhoudt samenknoop+t samenknoopt samenpak+t samenpakt samenschool+t samenschoolt samentel+t samentelt samenvoeg+t samenvoegt sanctificeer+t sanctificeert sas+t sast scan+t scant schaard+t schaardt schaft+t schaft schandmerk+t schandmerkt schater+t schatert scheefloop+t scheefloopt scheer+t scheert schend+t schendt scherts+t schertst schiet+t schiet schilfer+t schilfert schnabbel+t schnabbelt schok+t schokt schoolblijv+t schoolblijft schoonbrand+t schoonbrandt schoonwrijv+t schoonwrijft schotel+t schotelt schrafel+t schrafelt schrap+t schrapt schrik+t schrikt schrood+t schroodt schuddebuik+t schuddebuikt schuim+t schuimt schut+t schut scratch+t scratcht seiz+t seist shake+t shaket sidder+t siddert silhouetteer+t silhouetteert sis+t sist sjiek+t sjiekt sjor+t sjort sla+t slaat slabak+t slabakt slat+t slat slenter+t slentert sliep+t sliept slink+t slinkt slonz+t slonst sluik+t sluikt smaad+t smaadt smeek+t smeekt smijt+t smijt smook+t smookt smuk+t smukt snauw+t snauwt sneev+t sneeft snib+t snibt snoep+t snoept snorkel+t snorkelt snuiv+t snuift sol+t solt solveer+t solveert soutacheer+t soutacheert spaan+t spaant sparkel+t sparkelt speek+t speekt speldenwerk+t speldenwerkt speur+t speurt spijbel+t spijbelt spin+t spint splijt+t splijt spons+t sponst spotlach+t spotlacht sprenkel+t sprenkelt sproei+t sproeit spuug+t spuugt staav+t staaft stamel+t stamelt stap+t stapt steek+t steekt stek+t stekt stenografeer+t stenografeert steur+t steurt stijg+t stijgt stilleg+t stillegt stimuleer+t stimuleert stoei+t stoeit stofzuig+t stofzuigt stook+t stookt storm+t stormt straal+t straalt strek+t strekt strijk+t strijkt stroomlijn+t stroomlijnt studeer+t studeert stukadoor+t stukadoort stukloop+t stukloopt stukval+t stukvalt stuur+t stuurt substitueer+t substitueert suizebol+t suizebolt suppleer+t suppleert suspendeer+t suspendeert tabuleer+t tabuleert talm+t talmt tandknars+t tandknarst tart+t tart tectyleer+t tectyleert tegeneet+t tegeneet tegenmaak+t tegenmaakt tegenspeel+t tegenspeelt tegenstribbel+t tegenstribbelt teister+t teistert teleurstel+t teleurstelt temper+t tempert tenietga+t tenietgaat terechthelp+t terechthelpt termineer+t termineert terneerlig+t terneerligt terugbetaal+t terugbetaalt terugdoe+t terugdoet terugga+t teruggaat terugjaag+t terugjaagt terugkrabbel+t terugkrabbelt terugneem+t terugneemt terugscheld+t terugscheldt terugsluiz+t terugsluist terugstuur+t terugstuurt terugverdien+t terugverdient terugvoer+t terugvoert terugwijk+t terugwijkt terugzie+t terugziet teuter+t teutert thuishaal+t thuishaalt thuiszit+t thuiszit tik+t tikt tink+t tinkt tirailleer+t tirailleert tjingel+t tjingelt toebedeel+t toebedeelt toebreng+t toebrengt toedicht+t toedicht toedruk+t toedrukt toegrijnz+t toegrijnst toejuich+t toejuicht toeknik+t toeknikt toeleg+t toelegt toemaak+t toemaakt toenijp+t toenijpt toer+t toert toeschiet+t toeschiet toeschuiv+t toeschuift toesnijd+t toesnijdt toespring+t toespringt toestrijk+t toestrijkt toeter+t toetert toevijz+t toevijst toewaai+t toewaait toewijd+t toewijdt toezwaai+t toezwaait ton+t tont toorn+t toornt torpedeer+t torpedeert touw+t touwt train+t traint transfigureer+t transfigureert transpireer+t transpireert tras+t trast treil+t treilt trem+t tremt treuzel+t treuzelt trim+t trimt trits+t tritst trompet+t trompet trouw+t trouwt tuf+t tuft tuis+t tuist tussenlas+t tussenlast twijn+t twijnt uitbaat+t uitbaat uitbarst+t uitbarst uitbetaal+t uitbetaalt uitblijv+t uitblijft uitboen+t uitboent uitbraad+t uitbraadt uitbroei+t uitbroeit uitbulder+t uitbuldert uitdelv+t uitdelft uitdoezel+t uitdoezelt uitdrijv+t uitdrijft uitdrup+t uitdrupt uiteendoe+t uiteendoet uiteenneem+t uiteenneemt uiteenzet+t uiteenzet uitfreez+t uitfreest uitglijd+t uitglijdt uitgum+t uitgumt uithoor+t uithoort uitjank+t uitjankt uitkam+t uitkamt uitkerm+t uitkermt uitkip+t uitkipt uitklim+t uitklimt uitknobel+t uitknobelt uitkraag+t uitkraagt uitkrijt+t uitkrijt uitleev+t uitleeft uitlicht+t uitlicht uitloot+t uitloot uitmaal+t uitmaalt uitmonster+t uitmonstert uitoefen+t uitoefent uitpeuter+t uitpeutert uitplus+t uitplust uitprobeer+t uitprobeert uitraaz+t uitraast uitreken+t uitrekent uitrond+t uitrondt uitschater+t uitschatert uitscheur+t uitscheurt uitschop+t uitschopt uitschrob+t uitschrobt uitsla+t uitslaat uitsluit+t uitsluit uitsnuit+t uitsnuit uitspin+t uitspint uitspring+t uitspringt uitstamel+t uitstamelt uitstippel+t uitstippelt uitstrek+t uitstrekt uittand+t uittandt uittijg+t uittijgt uittrompet+t uittrompet uitvecht+t uitvecht uitverkoop+t uitverkoopt uitvlak+t uitvlakt uitvors+t uitvorst uitwals+t uitwalst uitweek+t uitweekt uitwijz+t uitwijst uitwoon+t uitwoont uitzavel+t uitzavelt uitzijg+t uitzijgt uitzuinig+t uitzuinigt uitzwel+t uitzwelt uniformeer+t uniformeert vaar+t vaart vagebondeer+t vagebondeert vaneenscheur+t vaneenscheurt vastbak+t vastbakt vastgroei+t vastgroeit vastklem+t vastklemt vastmaak+t vastmaakt vastplak+t vastplakt vastspeld+t vastspeldt vastzet+t vastzet veer+t veert vendel+t vendelt verachtelooz+t verachteloost verander+t verandert verbak+t verbakt verbeestelijk+t verbeestelijkt verbeuzel+t verbeuzelt verbitter+t verbittert verbloem+t verbloemt verboet+t verboet verbrijzel+t verbrijzelt verbruik+t verbruikt verdapper+t verdappert verdicht+t verdicht verdobbel+t verdobbelt verdom+t verdomt verdraag+t verdraagt verdrink+t verdrinkt verduik+t verduikt verduurzaam+t verduurzaamt vereen+t vereent vereis+t vereist verester+t verestert verflens+t verflenst verfris+t verfrist vergaar+t vergaart vergeel+t vergeelt vergenoeg+t vergenoegt vergist+t vergist vergok+t vergokt vergrijz+t vergrijst verguld+t verguldt verhak+t verhakt verhapstuk+t verhapstukt verheimelijk+t verheimelijkt verhit+t verhit verhoog+t verhoogt verhul+t verhult verinlands+t verinlandst verjeugdig+t verjeugdigt verkavel+t verkavelt verkiez+t verkiest verklap+t verklapt verkloek+t verkloekt verkniez+t verkniest verkoel+t verkoelt verkook+t verkookt verkracht+t verkracht verkrot+t verkrot verkwist+t verkwist verlang+t verlangt verleez+t verleest verlep+t verlept verliez+t verliest verloochen+t verloochent verluchtig+t verluchtigt vermaak+t vermaakt verman+t vermant vermei+t vermeit vermiljoen+t vermiljoent vermoer+t vermoert vermors+t vermorst vernacht+t vernacht verneuk+t verneukt vernieuwerwets+t vernieuwerwetst veronderstel+t veronderstelt verontwaardig+t verontwaardigt verorden+t verordent verpak+t verpakt verpieter+t verpietert verplooi+t verplooit verproper+t verpropert verras+t verrast verricht+t verricht verroest+t verroest verruim+t verruimt verschaf+t verschaft verschenk+t verschenkt verschil+t verschilt verschrijv+t verschrijft verschuil+t verschuilt versjachel+t versjachelt verslampamp+t verslampampt verslib+t verslibt verslodder+t versloddert versmal+t versmalt versnijd+t versnijdt verspaans+t verspaanst verspil+t verspilt versta+t verstaat versteeds+t versteedst verstevig+t verstevigt verstok+t verstokt verstout+t verstout verstrijk+t verstrijkt versuf+t versuft vertas+t vertast verteut+t verteut vertimmer+t vertimmert vertraag+t vertraagt vertroetel+t vertroetelt veruitwendig+t veruitwendigt verval+t vervalt vervel+t vervelt vervlak+t vervlakt vervluchtig+t vervluchtigt vervoogd+t vervoogdt vervrolijk+t vervrolijkt verwaarlooz+t verwaarloost verwater+t verwatert verweid+t verweidt verwen+t verwent verwesters+t verwesterst verwijz+t verwijst verwissel+t verwisselt verword+t verwordt verzaak+t verzaakt verzand+t verzandt verzend+t verzendt verzilver+t verzilvert verzoek+t verzoekt verzout+t verzout verzwaar+t verzwaart verzwijg+t verzwijgt veteer+t veteert vezel+t vezelt vijl+t vijlt vindiceer+t vindiceert vitamineer+t vitamineert vlechtbeen+t vlechtbeent vlieger+t vliegert vloer+t vloert voed+t voedt voeteer+t voeteert voldoe+t voldoet volhard+t volhardt volmaak+t volmaakt volsta+t volstaat vomeer+t vomeert voorbehoud+t voorbehoudt voorbijfiets+t voorbijfietst voorbijsnel+t voorbijsnelt voorbreng+t voorbrengt voorga+t voorgaat voorhoud+t voorhoudt voorleez+t voorleest voormeet+t voormeet vooropzet+t vooropzet voorschiet+t voorschiet voorspan+t voorspant voorsta+t voorstaat voortbreng+t voortbrengt voortga+t voortgaat voortkruip+t voortkruipt voortreed+t voortreedt voortsleur+t voortsleurt voortsukkel+t voortsukkelt voortvloei+t voortvloeit vooruitdenk+t vooruitdenkt vooruitrijd+t vooruitrijdt voorval+t voorvalt voorwerp+t voorwerpt vooz+t voost vraag+t vraagt vrijbuiter+t vrijbuitert vrijloop+t vrijloopt vrijvecht+t vrijvecht vul+t vult waak+t waakt waarmaak+t waarmaakt waffel+t waffelt walm+t walmt wankel+t wankelt warmdraai+t warmdraait water+t watert weck+t weckt wederkom+t wederkomt weeg+t weegt weergalm+t weergalmt weerkom+t weerkomt weerspiegel+t weerspiegelt weet+t weet wegbrand+t wegbrandt wegdommel+t wegdommelt wegduik+t wegduikt weggap+t weggapt weghaal+t weghaalt wegijl+t wegijlt wegknip+t wegknipt wegleg+t weglegt wegmoffel+t wegmoffelt wegpomp+t wegpompt wegroep+t wegroept wegscheer+t wegscheert wegschrijv+t wegschrijft wegslinger+t wegslingert wegsnijd+t wegsnijdt wegstem+t wegstemt wegstroom+t wegstroomt wegtover+t wegtovert wegveeg+t wegveegt wegwerk+t wegwerkt wegzink+t wegzinkt weldoe+t weldoet wend+t wendt wervel+t wervelt wied+t wiedt wieuw+t wieuwt wijt+t wijt win+t wint wis+t wist woel+t woelt worg+t worgt wriggel+t wriggelt wroet+t wroet yahtzee+t yahtzeet zak+t zakt zanik+t zanikt zegen+t zegent zemelknoop+t zemelknoopt zever+t zevert zift+t zift zing+t zingt zoem+t zoemt zomer+t zomert zoom+t zoomt zuim+t zuimt zwachtel+t zwachtelt zwartepiet+t zwartepiet zwavel+t zwavelt zweer+t zweert zwendel+t zwendelt zwiep+t zwiept zwik+t zwikt aanbeland+en aanbelanden aanbied+en aanbieden aanblik+en aanblikken aanbrand+en aanbranden aanbrul+en aanbrullen aandoe+en aandoen aandruis+en aandruisen aaneenbreng+en aaneenbrengen aaneenhecht+en aaneenhechten aaneenkoek+en aaneenkoeken aaneenschakel+en aaneenschakelen aaneenzit+en aaneenzitten aanfruit+en aanfruiten aanglim+en aanglimmen aangrijnz+en aangrijnzen aanhaal+en aanhalen aanhik+en aanhikken aanhuppel+en aanhuppelen aankef+en aankeffen aanklem+en aanklemmen aanknoop+en aanknopen aankorst+en aankorsten aanlach+en aanlachen aanleng+en aanlengen aanloei+en aanloeien aanmaak+en aanmaken aanmeng+en aanmengen aannagel+en aannagelen aanpik+en aanpikken aanpraat+en aanpraten aanraak+en aanraken aanren+en aanrennen aanroei+en aanroeien aanruis+en aanruisen aanschiet+en aanschieten aanschrijv+en aanschrijven aansla+en aanslaan aanslijp+en aanslijpen aansnauw+en aansnauwen aanspeet+en aanspeten aanspreek+en aanspreken aanstel+en aanstellen aanstik+en aanstikken aanstort+en aanstorten aanstroom+en aanstromen aantast+en aantasten aantrap+en aantrappen aanvaard+en aanvaarden aanvijl+en aanvijlen aanvoeg+en aanvoegen aanwaai+en aanwaaien aanwend+en aanwenden aanwip+en aanwippen aanzeil+en aanzeilen aanzuig+en aanzuigen aanzwengel+en aanzwengelen abbrevieer+en abbrevieren absenteer+en absenteren accelereer+en accelereren achteraanloop+en achteraanlopen achterlaat+en achterlaten achternarijd+en achternarijden achteromzie+en achteromzien achteroverval+en achterovervallen achteruitleer+en achteruitleren achteruitsla+en achteruitslaan achtervoeg+en achtervoegen adel+en adelen adresseer+en adresseren afbarst+en afbarsten afbestel+en afbestellen afbiez+en afbiezen afblaaz+en afblazen afblot+en afblotten afbonk+en afbonken afbrand+en afbranden afbrokkel+en afbrokkelen afdans+en afdansen afdiev+en afdieven afdop+en afdoppen afdreig+en afdreigen afdruip+en afdruipen afdwaal+en afdwalen affiets+en affietsen afga+en afgaan afgluur+en afgluren afgrendel+en afgrendelen afhak+en afhakken afhecht+en afhechten afhoor+en afhoren afjat+en afjatten afkam+en afkammen afkeer+en afkeren afkist+en afkisten afklim+en afklimmen afknak+en afknakken afknip+en afknippen afkom+en afkomen afkraak+en afkraken afkruimel+en afkruimelen aflaat+en aflaten afleek+en afleken aflever+en afleveren aflok+en aflokken afmaai+en afmaaien afmeer+en afmeren afmijn+en afmijnen afnaast+en afnaasten afoogst+en afoogsten afpeiger+en afpeigeren afpeuter+en afpeuteren afplag+en afplaggen afplof+en afploffen afpoets+en afpoetsen afpreek+en afpreken afraag+en afragen afrand+en afranden afreep+en afrepen afren+en afrennen afrijzel+en afrijzelen afroffel+en afroffelen afroov+en afroven afruk+en afrukken afschaav+en afschaven afschat+en afschatten afscherm+en afschermen afschilder+en afschilderen afschop+en afschoppen afschrik+en afschrikken afschuim+en afschuimen afsjacher+en afsjacheren afslecht+en afslechten afslijp+en afslijpen afsloot+en afsloten afsmeed+en afsmeden afsnel+en afsnellen afsnuffel+en afsnuffelen afspan+en afspannen afspiegel+en afspiegelen afspoel+en afspoelen afspuit+en afspuiten afsteel+en afstelen afstijg+en afstijgen afstoom+en afstomen afstraf+en afstraffen afstroop+en afstropen afsuf+en afsuffen aftar+en aftarren aftelegrafeer+en aftelegraferen aftoffel+en aftoffelen aftrap+en aftrappen aftroon+en aftronen afvaag+en afvagen afveen+en afvenen afvil+en afvillen afvlied+en afvlieden afvorm+en afvormen afwacht+en afwachten afweer+en afweren afwerp+en afwerpen afwip+en afwippen afwring+en afwringen afzand+en afzanden afzeng+en afzengen afzink+en afzinken afzout+en afzouten afzweer+en afzweren afzwoeg+en afzwoegen akker+en akkeren alterneer+en alterneren amoveer+en amoveren annonceer+en annonceren antidateer+en antidateren applaudisseer+en applaudisseren arbeid+en arbeiden arrangeer+en arrangeren aspireer+en aspireren assoneer+en assoneren attendeer+en attenderen avondmaal+en avondmalen baat+en baten bak+en bakken bal+en ballen balts+en baltsen banketteer+en banketteren barn+en barnen bastaardeer+en bastaarderen beaam+en beamen bebaken+en bebakenen bebroed+en bebroeden bedeel+en bedelen bedijk+en bedijken bedot+en bedotten bedrop+en bedroppen beduid+en beduiden beer+en beren bef+en beffen begeev+en begeven begin+en beginnen begrind+en begrinden begunstig+en begunstigen behang+en behangen behoed+en behoeden beid+en beiden bejegen+en bejegenen bekalk+en bekalken beker+en bekeren beklamp+en beklampen beklijv+en beklijven beknel+en beknellen bekokstoov+en bekokstoven bekort+en bekorten bekras+en bekrassen bekuip+en bekuipen beland+en belanden belazer+en belazeren belemmer+en belemmeren believ+en believen belommer+en belommeren beluid+en beluiden bemast+en bemasten bemin+en beminnen bemors+en bemorsen benauw+en benauwen benijd+en benijden beoorloog+en beoorlogen beperk+en beperken bepleit+en bepleiten bepoot+en bepoten beraam+en beramen bereik+en bereiken beridder+en beridderen beroer+en beroeren berust+en berusten bescheer+en bescheren beschijt+en beschijten beschreeuw+en beschreeuwen besjoechel+en besjoechelen besluit+en besluiten besnoei+en besnoeien bespeel+en bespelen bespit+en bespitten bespring+en bespringen besteel+en bestelen bestijg+en bestijgen bestorm+en bestormen bestrooi+en bestrooien betaam+en betamen beteugel+en beteugelen betoog+en betogen betreed+en betreden betuttel+en betuttelen beunhaaz+en beunhazen bevat+en bevatten bevis+en bevissen bevloei+en bevloeien bevoordeel+en bevoordelen bevreemd+en bevreemden bewaar+en bewaren bewas+en bewassen beweid+en beweiden bewolk+en bewolken bezeer+en bezeren bezie+en bezien bezit+en bezitten bezoom+en bezomen bezwalk+en bezwalken bibber+en bibberen biggel+en biggelen bijdoe+en bijdoen bijeenbreng+en bijeenbrengen bijeenloop+en bijeenlopen bijeentrommel+en bijeentrommelen bijgiet+en bijgieten bijknip+en bijknippen bijlever+en bijleveren bijpas+en bijpassen bijschik+en bijschikken bijsmeed+en bijsmeden bijsteek+en bijsteken bijt+en bijten bijverdien+en bijverdienen bijwoon+en bijwonen billijk+en billijken binnendruppel+en binnendruppelen binnenkruip+en binnenkruipen binnenroep+en binnenroepen binnenstoom+en binnenstomen binnenvlieg+en binnenvliegen blaak+en blaken blaf+en blaffen blauwbek+en blauwbekken blijk+en blijken blind+en blinden bloem+en bloemen bloot+en bloten blooz+en blozen bluts+en blutsen boei+en boeien boen+en boenen bok+en bokken bombardeer+en bombarderen boodschap+en boodschappen borduur+en borduren boston+en bostonnen boudeer+en bouderen bovenkom+en bovenkomen braak+en braken brandschilder+en brandschilderen brei+en breien bries+en briesen broddel+en broddelen broodroov+en broodroven brul+en brullen bui+en buien buitenomga+en buitenomgaan bulder+en bulderen buts+en butsen cancel+en cancellen center+en centeren chanteer+en chanteren chicaneer+en chicaneren choreografeer+en choreograferen citeer+en citeren cohabiteer+en cohabiteren concelebreer+en concelebreren counsel+en counselen creneleer+en creneleren cyclostyleer+en cyclostyleren dagdroom+en dagdromen damp+en dampen dauw+en dauwen deblokkeer+en deblokkeren decimeer+en decimeren defileer+en defileren dehydrateer+en dehydrateren delegeer+en delegeren dementeer+en dementeren denigreer+en denigreren depouilleer+en depouilleren dereguleer+en dereguleren desespereer+en desespereren detacheer+en detacheren deun+en deunen dichtdoe+en dichtdoen dichtknoop+en dichtknopen dichtschuiv+en dichtschuiven dichtstrijk+en dichtstrijken diep+en diepen diftongeer+en diftongeren dimensioneer+en dimensioneren discrimineer+en discrimineren distilleer+en distilleren doceer+en doceren doelpunt+en doelpunten dol+en dollen dommel+en dommelen donker+en donkeren dooddruk+en dooddrukken doodlach+en doodlachen doodrijd+en doodrijden doodsteek+en doodsteken doodwerk+en doodwerken doorader+en dooraderen doorblader+en doorbladeren doorbreek+en doorbreken doordouw+en doordouwen doordring+en doordringen dooreenloop+en dooreenlopen dooreenwerk+en dooreenwerken doorgraav+en doorgraven doorhelp+en doorhelpen doorkliev+en doorklieven doorkrab+en doorkrabben doorleer+en doorleren doorloods+en doorloodsen doormodder+en doormodderen doorpraat+en doorpraten doorrijd+en doorrijden doorscheur+en doorscheuren doorschud+en doorschudden doorslijt+en doorslijten doorsnijd+en doorsnijden doorspreek+en doorspreken doorstik+en doorstikken doorstudeer+en doorstuderen doortocht+en doortochten doorverbind+en doorverbinden doorvoer+en doorvoeren doorwandel+en doorwandelen doorwerk+en doorwerken doorzaag+en doorzagen doorzie+en doorzien doorzweet+en doorzweten dorst+en dorsten draag+en dragen dreg+en dreggen drets+en dretsen dril+en drillen droogleg+en droogleggen droogval+en droogvallen droppel+en droppelen druk+en drukken dubbelvouw+en dubbelvouwen duim+en duimen dunk+en dunken duvel+en duvelen dwarslig+en dwarsliggen echelonneer+en echelonneren eest+en eesten eis+en eisen emaneer+en emaneren emulgeer+en emulgeren ent+en enten equipeer+en equiperen erv+en erven etablisseer+en etablisseren evalueer+en evalueren exalteer+en exalteren exhibeer+en exhiberen expliceer+en expliceren exporteer+en exporteren fabel+en fabelen falsifieer+en falsifieren feestvier+en feestvieren festonneer+en festonneren field+en fielden fijnknijp+en fijnknijpen fijntrap+en fijntrappen filter+en filteren fixeer+en fixeren flankeer+en flankeren flens+en flensen flikker+en flikkeren flonker+en flonkeren fluister+en fluisteren focusseer+en focusseren folter+en folteren formatteer+en formatteren fourneer+en fourneren freewheel+en freewheelen frommel+en frommelen fruit+en fruiten fumigeer+en fumigeren ga+en gaan gak+en gakken ganzenbord+en ganzenborden gasla+en gaslaan gebruik+en gebruiken geeuw+en geeuwen gek+en gekken gelijkbrei+en gelijkbreien gelijkmaak+en gelijkmaken gelijktrek+en gelijktrekken geneer+en generen gereedkom+en gereedkomen geringacht+en geringachten getuig+en getuigen gevoel+en gevoelen gids+en gidsen gijp+en gijpen gisp+en gispen gladschaav+en gladschaven gladwrijv+en gladwrijven glim+en glimmen gloor+en gloren gniffel+en gniffelen goedleg+en goedleggen golv+en golven gord+en gorden grabbel+en grabbelen grasseer+en grasseren graviteer+en graviteren griev+en grieven grijp+en grijpen grimlach+en grimlachen groenloop+en groenlopen grommel+en grommelen grootmaak+en grootmaken gruw+en gruwen guts+en gutsen haarkloov+en haarkloven hakkel+en hakkelen halveer+en halveren handel+en handelen hannes+en hannesen hardloop+en hardlopen harpoeneer+en harpoeneren hecht+en hechten heensnel+en heensnellen heet+en heten hekel+en hekelen hengel+en hengelen herbewapen+en herbewapenen herenig+en herenigen herinner+en herinneren herkrijg+en herkrijgen hernieuw+en hernieuwen herreken+en herrekenen herschrijv+en herschrijven hertel+en hertellen hervorm+en hervormen heupwieg+en heupwiegen hinder+en hinderen hippel+en hippelen hoepel+en hoepelen hol+en hollen hoog+en hogen hoov+en hoven hospiteer+en hospiteren hovenier+en hovenieren huiv+en huiven humilieer+en humilieren hutsel+en hutselen hypostaseer+en hypostaseren ijver+en ijveren imker+en imkeren imponeer+en imponeren inbak+en inbakken inbijt+en inbijten inboet+en inboeten inbreng+en inbrengen includeer+en includeren indeel+en indelen indijk+en indijken indoop+en indopen indring+en indringen indrup+en indruppen induw+en induwen ineensla+en ineenslaan infantiliseer+en infantiliseren inga+en ingaan ingrif+en ingriffen inhaleer+en inhaleren inhuur+en inhuren inkap+en inkappen inkijk+en inkijken inklink+en inklinken inkorv+en inkorven inkt+en inkten inlap+en inlappen inlever+en inleveren inloot+en inloten inmets+en inmetsen innoveer+en innoveren inpekel+en inpekelen inplan+en inplannen inpons+en inponsen inreken+en inrekenen inrooster+en inroosteren inschat+en inschatten inschijn+en inschijnen insein+en inseinen inslaap+en inslapen insluimer+en insluimeren insmijt+en insmijten inspeel+en inspelen inspring+en inspringen instel+en instellen instoom+en instomen instroom+en instromen instuw+en instuwen intendeer+en intenderen interneer+en interneren intervenieer+en intervenieren intoneer+en intoneren introev+en introeven invecht+en invechten invlecht+en invlechten invoer+en invoeren invul+en invullen inweeg+en inwegen inwikkel+en inwikkelen inwortel+en inwortelen inzeep+en inzepen inzit+en inzitten irrigeer+en irrigeren jacht+en jachten jas+en jassen jeuk+en jeuken jog+en joggen jong+en jongen jubileer+en jubileren jureer+en jureren kaak+en kaken kaap+en kapen kabel+en kabelen kakel+en kakelen kalibreer+en kalibreren kamp+en kampen kant+en kanten kapittel+en kapittelen karnoffel+en karnoffelen kat+en katten keen+en kenen kef+en keffen kenschets+en kenschetsen kermis+en kermissen keur+en keuren kidnap+en kidnappen kieper+en kieperen kijv+en kijven kinkel+en kinkelen kit+en kitten klaarleg+en klaarleggen klabetter+en klabetteren klap+en klappen klauter+en klauteren kleinacht+en kleinachten kleinzaag+en kleinzagen kletsmeier+en kletsmeieren kliek+en klieken klink+en klinken klonter+en klonteren kluister+en kluisteren kluts+en klutsen knapper+en knapperen knel+en knellen knevel+en knevelen knik+en knikken knisper+en knisperen knop+en knoppen koek+en koeken koeterwaal+en koeterwalen kokhalz+en kokhalzen kolv+en kolven konkelfoez+en konkelfoezen kooz+en kozen kor+en korren kortstaart+en kortstaarten kots+en kotsen kraam+en kramen krans+en kransen kres+en kressen kribbel+en kribbelen krijs+en krijsen kringel+en kringelen kroezel+en kroezelen krompraat+en krompraten krooz+en krozen kruip+en kruipen kubeer+en kuberen kuiv+en kuiven kwaak+en kwaken kwartel+en kwartelen kwel+en kwellen kwijt+en kwijten kwiteer+en kwiteren labber+en labberen lak+en lakken lamleg+en lamleggen langsga+en langsgaan lap+en lappen lauwer+en lauweren lease+en leasen leegblaaz+en leegblazen leeghaal+en leeghalen leegpomp+en leegpompen leegsta+en leegstaan leen+en lenen legeer+en legeren leng+en lengen les+en lessen lever+en leveren liefkooz+en liefkozen lijk+en lijken lil+en lillen lobby+en lobbyen loev+en loeven loochen+en loochenen loot+en loten losbeuk+en losbeuken losdruk+en losdrukken loshark+en losharken loskrijg+en loskrijgen lospraat+en lospraten losschud+en losschudden losvlieg+en losvliegen loswroet+en loswroeten lui+en luien luim+en luimen lumbeck+en lumbecken luw+en luwen maal+en malen mag+en mogen man+en mannen manifesteer+en manifesteren marchandeer+en marchanderen marmel+en marmelen massificeer+en massificeren mats+en matsen meander+en meanderen medeonderteken+en medeondertekenen mediteer+en mediteren meedoe+en meedoen meehelp+en meehelpen meelijd+en meelijden meeonderteken+en meeondertekenen meereiz+en meereizen meespeel+en meespelen meetil+en meetillen meevoer+en meevoeren meezit+en meezitten men+en mennen menstrueer+en menstrueren mets+en metsen miauw+en miauwen migreer+en migreren mik+en mikken mineer+en mineren misdraag+en misdragen misgooi+en misgooien miskijk+en miskijken misloop+en mislopen mispeuter+en mispeuteren misschiet+en misschieten mist+en misten misvat+en misvatten mitigeer+en mitigeren modereer+en modereren moffel+en moffelen molm+en molmen monoftongeer+en monoftongeren mor+en morren motiveer+en motiveren moveer+en moveren muiz+en muizen murmureer+en murmureren naak+en naken nabijkom+en nabijkomen naborduur+en naborduren nader+en naderen naga+en nagaan nagluur+en nagluren nakauw+en nakauwen naloop+en nalopen nar+en narren nasaleer+en nasaleren nasnik+en nasnikken nastreev+en nastreven natel+en natellen natuur+en naturen navorder+en navorderen nawijz+en nawijzen nazet+en nazetten nederdaal+en nederdalen neerdompel+en neerdompelen neerhaal+en neerhalen neerknal+en neerknallen neerlig+en neerliggen neerrol+en neerrollen neersla+en neerslaan neerstrooi+en neerstrooien neervlij+en neervlijen neerzit+en neerzitten nep+en neppen neuz+en neuzen nijg+en nijgen noem+en noemen noordooster+en noordoosteren notuleer+en notuleren obligeer+en obligeren officieer+en officieren omblaaz+en omblazen ombreng+en ombrengen omdoop+en omdopen omdwaal+en omdwalen omgesp+en omgespen omgroei+en omgroeien omhelz+en omhelzen omhoogloop+en omhooglopen omhoogvlieg+en omhoogvliegen omkant+en omkanten omkieper+en omkieperen omklink+en omklinken omkruip+en omkruipen omleg+en omleggen omnaai+en omnaaien omplant+en omplanten omrand+en omranden omroep+en omroepen omschenk+en omschenken omschud+en omschudden omsluit+en omsluiten omspan+en omspannen omspit+en omspitten omstik+en omstikken omstuiv+en omstuiven omtrap+en omtrappen omvaar+en omvaren omvergooi+en omvergooien omverren+en omverrennen omverval+en omvervallen omwaai+en omwaaien omweid+en omweiden omwind+en omwinden omwrik+en omwrikken omzeil+en omzeilen omzoom+en omzomen omzwenk+en omzwenken onderbelicht+en onderbelichten onderbreek+en onderbreken onderdruk+en onderdrukken ondergooi+en ondergooien onderhuur+en onderhuren onderkruip+en onderkruipen ondermijn+en ondermijnen onderschik+en onderschikken onderspan+en onderspannen onderstel+en onderstellen onderteken+en ondertekenen onderuitzak+en onderuitzakken onderwerp+en onderwerpen onderzoek+en onderzoeken ontbind+en ontbinden ontbreek+en ontbreken onteigen+en onteigenen ontgeev+en ontgeven ontgoochel+en ontgoochelen onthaar+en ontharen onthoofd+en onthoofden ontken+en ontkennen ontkom+en ontkomen ontlast+en ontlasten ontluik+en ontluiken ontmast+en ontmasten ontnuchter+en ontnuchteren ontpolder+en ontpolderen ontriev+en ontrieven ontruk+en ontrukken ontsla+en ontslaan ontsluit+en ontsluiten ontspin+en ontspinnen ontstel+en ontstellen ontstrik+en ontstrikken ontval+en ontvallen ontvlek+en ontvlekken ontvolk+en ontvolken ontwapen+en ontwapenen ontwen+en ontwennen ontworm+en ontwormen ontzegel+en ontzegelen ontzin+en ontzinnen oog+en ogen opbagger+en opbaggeren opbind+en opbinden opboen+en opboenen opbouw+en opbouwen opdaag+en opdagen opdis+en opdissen opdouw+en opdouwen opdrink+en opdrinken opdwarrel+en opdwarrelen opeet+en opeten openbuig+en openbuigen openknijp+en openknijpen openmaak+en openmaken openschiet+en openschieten opensplijt+en opensplijten openvijz+en openvijzen opflakker+en opflakkeren opgebruik+en opgebruiken ophaal+en ophalen ophelp+en ophelpen ophoog+en ophogen opkalefater+en opkalefateren opkist+en opkisten opknap+en opknappen opkoter+en opkoteren opkruip+en opkruipen oplap+en oplappen oplet+en opletten oplucht+en opluchten opmerk+en opmerken opoffer+en opofferen oppeuzel+en oppeuzelen oppoets+en oppoetsen opprop+en opproppen oprijd+en oprijden oprol+en oprollen opscharrel+en opscharrelen opschilder+en opschilderen opschrans+en opschransen opschuiv+en opschuiven opsleep+en opslepen opslurp+en opslurpen opsnuffel+en opsnuffelen opspan+en opspannen opspoel+en opspoelen opstap+en opstappen opstijv+en opstijven opstop+en opstoppen opstut+en opstutten opteer+en opteren optorn+en optornen optut+en optutten opverv+en opverven opvlieg+en opvliegen opvraag+en opvragen opwaardeer+en opwaarderen opwel+en opwellen opzadel+en opzadelen opzoek+en opzoeken opzwoeg+en opzwoegen orkestreer+en orkestreren overbelast+en overbelasten overboek+en overboeken overdenk+en overdenken overdub+en overdubben overerv+en overerven overhaal+en overhalen overhevel+en overhevelen overhoopsteek+en overhoopsteken overkap+en overkappen overkom+en overkomen overlap+en overlappen overlever+en overleveren overmaak+en overmaken overpeinz+en overpeinzen overpraat+en overpraten overrompel+en overrompelen overschenk+en overschenken overschouw+en overschouwen oversla+en overslaan overspel+en overspellen oversteek+en oversteken overstroom+en overstromen overtelegrafeer+en overtelegraferen overtreed+en overtreden overtuig+en overtuigen oververtel+en oververtellen overvoer+en overvoeren overwasem+en overwasemen overwin+en overwinnen overzend+en overzenden paai+en paaien pacifieer+en pacifieren paleer+en paleren pand+en panden parachuteer+en parachuteren pardonneer+en pardonneren parlementeer+en parlementeren passagier+en passagieren patrouilleer+en patrouilleren pedicuur+en pedicuren pek+en pekken penseel+en penselen perk+en perken persecuteer+en persecuteren perverteer+en perverteren peul+en peulen pieker+en piekeren pifpaf+en pifpaffen pikeer+en pikeren pin+en pinnen pinkoog+en pinkogen pivoteer+en pivoteren plaatsvind+en plaatsvinden planeer+en planeren plastificeer+en plastificeren platineer+en platineren platscheer+en platscheren plattreed+en plattreden pleister+en pleisteren plenz+en plenzen ploeg+en ploegen ploot+en ploten pluk+en plukken poeder+en poederen poets+en poetsen polier+en polieren pomp+en pompen pool+en poolen portretteer+en portretteren pot+en potten praat+en praten pratikeer+en pratikeren predomineer+en predomineren premediceer+en premediceren preserveer+en preserveren preutel+en preutelen prijsgeev+en prijsgeven privatiseer+en privatiseren proev+en proeven prolongeer+en prolongeren proponeer+en proponeren protesteer+en protesteren pruim+en pruimen publiceer+en publiceren pulseer+en pulseren purgeer+en purgeren puts+en putsen raai+en raaien rabat+en rabatten radeer+en raderen railleer+en railleren rammel+en rammelen rangschik+en rangschikken rasp+en raspen rauz+en rauzen rebelleer+en rebelleren rechtmaak+en rechtmaken rechtzit+en rechtzitten redekavel+en redekavelen reduceer+en reduceren refereer+en refereren regeer+en regeren reglementeer+en reglementeren reil+en reilen rel+en rellen remarqueer+en remarqueren remplaceer+en remplaceren renoveer+en renoveren repasseer+en repasseren reprimeer+en reprimeren reserveer+en reserveren resorbeer+en resorberen restitueer+en restitueren retoucheer+en retoucheren revalueer+en revalueren revoceer+en revoceren ridder+en ridderen rijg+en rijgen rijz+en rijzen ring+en ringen riposteer+en riposteren rits+en ritsen rock+en rocken roem+en roemen roezemoez+en roezemoezen rommel+en rommelen rondbrei+en rondbreien ronddeel+en ronddelen ronddraav+en ronddraven rondgeev+en rondgeven rondleid+en rondleiden rondreiz+en rondreizen rondsjouw+en rondsjouwen rondsnuffel+en rondsnuffelen rondtast+en rondtasten rondvertel+en rondvertellen rondzeg+en rondzeggen ronk+en ronken rooster+en roosteren roteer+en roteren royeer+en royeren ruik+en ruiken ruizel+en ruizelen ruw+en ruwen salarieer+en salarieren samenbreng+en samenbrengen samendruk+en samendrukken samenhoud+en samenhouden samenknoop+en samenknopen samenpak+en samenpakken samenschool+en samenscholen samentel+en samentellen samenvoeg+en samenvoegen sanctificeer+en sanctificeren sas+en sassen scan+en scannen schaard+en schaarden schaft+en schaften schandmerk+en schandmerken schater+en schateren scheefloop+en scheeflopen scheer+en scheren schend+en schenden scherts+en schertsen schiet+en schieten schilfer+en schilferen schnabbel+en schnabbelen schok+en schokken schoolblijv+en schoolblijven schoonbrand+en schoonbranden schoonwrijv+en schoonwrijven schotel+en schotelen schrafel+en schrafelen schrap+en schrappen schrik+en schrikken schrood+en schroden schuddebuik+en schuddebuiken schuim+en schuimen schut+en schutten scratch+en scratchen seiz+en seizen settel+en settelen shunt+en shunten sijpel+en sijpelen sinter+en sinteren sjeez+en sjezen sjok+en sjokken skiloop+en skilopen slab+en slabben slap+en slappen slemp+en slempen slidder+en slidderen slinger+en slingeren slok+en slokken sluier+en sluieren slurp+en slurpen smeed+en smeden smijdig+en smijdigen smokkel+en smokkelen smouz+en smouzen snater+en snateren sneeuwsurf+en sneeuwsurfen sneuvel+en sneuvelen snoek+en snoeken snork+en snorken snuit+en snuiten soigneer+en soigneren solvateer+en solvateren soupeer+en souperen spaak+en spaken spar+en sparren speech+en speechen speld+en spelden spetter+en spetteren spiets+en spietsen spil+en spillen spits+en spitsen spolieer+en spolieren spot+en spotten spreng+en sprengen sprits+en spritsen sputter+en sputteren staar+en staren stam+en stammen stanz+en stanzen status+en statussen steiger+en steigeren stenig+en stenigen steun+en steunen stijfvloek+en stijfvloeken stilhoud+en stilhouden stilzwijg+en stilzwijgen stoef+en stoefen stofregen+en stofregenen stomp+en stompen stopzet+en stopzetten stouw+en stouwen streev+en streven strijd+en strijden stroom+en stromen struin+en struinen stuiv+en stuiven stukleez+en stuklezen stuksnijd+en stuksnijden stuuk+en stuken substantiveer+en substantiveren suiz+en suizen supineer+en supineren sus+en sussen tabernakel+en tabernakelen talie+en talien tandenknars+en tandenknarsen tarreer+en tarreren tea+en teaen teez+en tezen tegenloop+en tegenlopen tegenspartel+en tegenspartelen tegenstreev+en tegenstreven tegenzit+en tegenzitten telegrafeer+en telegraferen tempel+en tempelen tenietdoe+en tenietdoen terechtbreng+en terechtbrengen terg+en tergen terneerdruk+en terneerdrukken terugbel+en terugbellen terugdenk+en terugdenken terugfluit+en terugfluiten terughoud+en terughouden terugkoppel+en terugkoppelen terugmarcheer+en terugmarcheren terugschakel+en terugschakelen terugsla+en terugslaan terugstort+en terugstorten terugval+en terugvallen terugvlieg+en terugvliegen terugwerk+en terugwerken terugzend+en terugzenden teugel+en teugelen thuisblijv+en thuisblijven thuislaat+en thuislaten tijg+en tijgen timmer+en timmeren tip+en tippen tjangel+en tjangelen tob+en tobben toebind+en toebinden toedek+en toedekken toedraai+en toedraaien toegooi+en toegooien toehoor+en toehoren toekijk+en toekijken toelak+en toelakken toeloop+en toelopen toenagel+en toenagelen toeplooi+en toeplooien toerol+en toerollen toeschrijv+en toeschrijven toesnauw+en toesnauwen toespits+en toespitsen toestop+en toestoppen toetast+en toetasten toeval+en toevallen toevouw+en toevouwen toewerk+en toewerken toezie+en toezien tolereer+en tolereren toon+en tonen torn+en tornen toucheer+en toucheren traceer+en traceren transcendeer+en transcenderen transmitteer+en transmitteren trap+en trappen treed+en treden trekkebek+en trekkebekken tres+en tressen triktrak+en triktrakken trippel+en trippelen trommel+en trommelen trot+en trotten tsjirp+en tsjirpen tuin+en tuinen turn+en turnen tweern+en tweernen uit+en uiten uitbalie+en uitbalien uitbel+en uitbellen uitblaaz+en uitblazen uitboegseer+en uitboegseren uitbot+en uitbotten uitbreng+en uitbrengen uitbuil+en uitbuilen uitdeel+en uitdelen uitdij+en uitdijen uitdraag+en uitdragen uitdruip+en uitdruipen uitdweil+en uitdweilen uiteenleg+en uiteenleggen uiteenstuiv+en uiteenstuiven uitfluit+en uitfluiten uitgiet+en uitgieten uitgraav+en uitgraven uithol+en uithollen uithuw+en uithuwen uitkaffer+en uitkafferen uitkeer+en uitkeren uitkiez+en uitkiezen uitklei+en uitkleien uitknip+en uitknippen uitkoter+en uitkoteren uitkrijg+en uitkrijgen uitlang+en uitlangen uitlepel+en uitlepelen uitloog+en uitlogen uitluister+en uitluisteren uitmik+en uitmikken uitnodig+en uitnodigen uitpen+en uitpennen uitpluk+en uitplukken uitpoot+en uitpoten uitpuzzel+en uitpuzzelen uitreik+en uitreiken uitroep+en uitroepen uitrust+en uitrusten uitschenk+en uitschenken uitschilder+en uitschilderen uitschrei+en uitschreien uitschuur+en uitschuren uitsloov+en uitsloven uitsmijt+en uitsmijten uitspeel+en uitspelen uitspreek+en uitspreken uitsta+en uitstaan uitsterv+en uitsterven uitstort+en uitstorten uitstulp+en uitstulpen uittel+en uittellen uittreed+en uittreden uitvaardig+en uitvaardigen uitvergroot+en uitvergroten uitvind+en uitvinden uitvoer+en uitvoeren uitwaai+en uitwaaien uitwater+en uitwateren uitwied+en uitwieden uitwissel+en uitwisselen uitzaai+en uitzaaien uitziek+en uitzieken uitzoom+en uitzoomen uitzweer+en uitzweren unieer+en unieren vaam+en vamen vadem+en vademen vaneenruk+en vaneenrukken varieer+en varieren vastgesp+en vastgespen vastklamp+en vastklampen vastlijm+en vastlijmen vastpak+en vastpakken vastroest+en vastroesten vastvriez+en vastvriezen veeg+en vegen vel+en vellen verabsoluteer+en verabsoluteren veralgemeen+en veralgemenen verbaaz+en verbazen verbeen+en verbenen verbeur+en verbeuren verbijzonder+en verbijzonderen verblind+en verblinden verboer+en verboeren verbreek+en verbreken verbrokkel+en verbrokkelen verdaag+en verdagen verdenk+en verdenken verdij+en verdijen verdof+en verdoffen verdoov+en verdoven verdrijv+en verdrijven verduf+en verduffen verdut+en verdutten veredel+en veredelen vereeuwig+en vereeuwigen vererger+en verergeren verfilm+en verfilmen verfraai+en verfraaien verga+en vergaan vergas+en vergassen vergelijk+en vergelijken vergiftig+en vergiftigen vergoed+en vergoeden vergrendel+en vergrendelen vergruizel+en vergruizelen verhabbezak+en verhabbezakken verhang+en verhangen verhef+en verheffen verhinder+en verhinderen verhonderdvoudig+en verhonderdvoudigen verhovaardig+en verhovaardigen verijz+en verijzen verjaag+en verjagen verkap+en verkappen verkeur+en verkeuren verklad+en verkladden verkleur+en verkleuren verkneukel+en verkneukelen verknoop+en verknopen verkondschap+en verkondschappen verkorst+en verkorsten verkrom+en verkrommen verkwijn+en verkwijnen verlak+en verlakken verleen+en verlenen verlelijk+en verlelijken verliederlijk+en verliederlijken verloeder+en verloederen verlos+en verlossen verlustig+en verlustigen vermaledij+en vermaledijen vermeester+en vermeesteren vermenselijk+en vermenselijken vermoei+en vermoeien vermooi+en vermooien vernaai+en vernaaien verneem+en vernemen vernietig+en vernietigen veronaangenaam+en veronaangenamen verontrust+en verontrusten veropenbaar+en veropenbaren verover+en veroveren verpersoonlijk+en verpersoonlijken verpletter+en verpletteren verpot+en verpotten verrafel+en verrafelen verrek+en verrekken verroei+en verroeien verrot+en verrotten verschaal+en verschalen verscheer+en verscheren verschijn+en verschijnen verschraal+en verschralen verschroot+en verschroten versifieer+en versifieren verslaap+en verslapen verslens+en verslensen verslind+en verslinden versmaad+en versmaden versmul+en versmullen versomber+en versomberen versper+en versperren verspring+en verspringen verstar+en verstarren versterk+en versterken verstoel+en verstoelen verstoot+en verstoten verstrek+en verstrekken verstuur+en versturen vertakel+en vertakelen verteken+en vertekenen vertik+en vertikken vertoon+en vertonen vertreuzel+en vertreuzelen vertwijfel+en vertwijfelen vervaar+en vervaren verveelvoudig+en verveelvoudigen vervilt+en vervilten vervloei+en vervloeien vervolledig+en vervolledigen vervriez+en vervriezen verwaai+en verwaaien verwas+en verwassen verweev+en verweven verwelkom+en verwelkomen verwerp+en verwerpen verwijl+en verwijlen verwin+en verwinnen verwonder+en verwonderen verwurg+en verwurgen verzak+en verzakken verzeil+en verzeilen verzied+en verzieden verzinnebeeld+en verzinnebeelden verzorg+en verzorgen verzuip+en verzuipen verzwelg+en verzwelgen vest+en vesten veugel+en veugelen vierkant+en vierkanten vilt+en vilten vis+en vissen vlamvat+en vlamvatten vlet+en vletten vlinder+en vlinderen vlucht+en vluchten voel+en voelen volbouw+en volbouwen volgiet+en volgieten volley+en volleyen volprop+en volproppen voltooi+en voltooien voorafga+en voorafgaan voorbestem+en voorbestemmen voorbijpraat+en voorbijpraten voorbijzie+en voorbijzien voordoe+en voordoen voorgooi+en voorgooien voorkook+en voorkoken voorlieg+en voorliegen vooropga+en vooropgaan voorprogrammeer+en voorprogrammeren voorsmijt+en voorsmijten voorspeld+en voorspelden voortbeweeg+en voortbewegen voortduw+en voortduwen voortjaag+en voortjagen voortover+en voortoveren voortruk+en voortrukken voortstrompel+en voortstrompelen voorturn+en voorturnen voortzweep+en voortzwepen vooruitkijk+en vooruitkijken vooruitstreev+en vooruitstreven voorvoel+en voorvoelen voorzie+en voorzien vos+en vossen vriez+en vriezen vrijkom+en vrijkomen vrijspreek+en vrijspreken vrijzet+en vrijzetten waag+en wagen waar+en waren waarzeg+en waarzeggen walg+en walgen wanbof+en wanboffen wapper+en wapperen was+en wassen watertand+en watertanden wederhoor+en wederhoren wedervind+en wedervinden weeklaag+en weeklagen weerkaats+en weerkaatsen weeromkom+en weeromkomen weervaar+en weervaren wegberg+en wegbergen wegcijfer+en wegcijferen wegdrijv+en wegdrijven weger+en wegeren wegglijd+en wegglijden weghol+en weghollen wegkanker+en wegkankeren wegkruip+en wegkruipen wegloods+en wegloodsen wegpest+en wegpesten wegraak+en wegraken wegrot+en wegrotten wegscheur+en wegscheuren wegsla+en wegslaan wegsluit+en wegsluiten wegspoel+en wegspoelen wegstop+en wegstoppen wegstuur+en wegsturen wegtrek+en wegtrekken wegvlucht+en wegvluchten wegwis+en wegwissen weid+en weiden welk+en welken wens+en wensen wet+en wetten wiegel+en wiegelen wiggel+en wiggelen wijzig+en wijzigen windel+en windelen wispelstaart+en wispelstaarten wolv+en wolven wortel+en wortelen wrik+en wrikken wrongel+en wrongelen zaai+en zaaien zalig+en zaligen zeem+en zemen zegevier+en zegevieren zeng+en zengen zie+en zien zijg+en zijgen zink+en zinken zoen+en zoenen zon+en zonnen zorg+en zorgen zuip+en zuipen zwalk+en zwalken zwartkijk+en zwartkijken zweed+en zweden zweet+en zweten zwengel+en zwengelen zwier+en zwieren zwindel+en zwindelen aanbeland+Te aanbelandde aanblik+Te aanblikte aanbrand+Te aanbrandde aandam+Te aandamde aandrentel+Te aandrentelde aaneendrieg+Te aaneendriegde aaneenkleev+Te aaneenkleefde aaneenpas+Te aaneenpaste aanerv+Te aanerfde aangesp+Te aangespte aangrijnz+Te aangrijnsde aanhard+Te aanhardde aanhoop+Te aanhoopte aankap+Te aankapte aanklem+Te aanklemde aankoek+Te aankoekte aankruis+Te aankruiste aanlas+Te aanlaste aanlijm+Te aanlijmde aanlood+Te aanloodde aanmeng+Te aanmengde aannagel+Te aannagelde aanplak+Te aanplakte aanpreek+Te aanpreekte aanrand+Te aanrandde aanrijp+Te aanrijpte aanrommel+Te aanrommelde aanschel+Te aanschelde aanschroev+Te aanschroefde aansleur+Te aansleurde aansnauw+Te aansnauwde aanspeld+Te aanspeldde aanstap+Te aanstapte aanstip+Te aanstipte aanstrand+Te aanstrandde aansukkel+Te aansukkelde aantimmer+Te aantimmerde aanveeg+Te aanveegde aanvoel+Te aanvoelde aanwakker+Te aanwakkerde aanwip+Te aanwipte aanzet+Te aanzette aanzwengel+Te aanzwengelde abbrevieer+Te abbrevieerde absenteer+Te absenteerde accelereer+Te accelereerde achternazet+Te achternazette achteruitleer+Te achteruitleerde achtervolg+Te achtervolgde adem+Te ademde adsorbeer+Te adsorbeerde afbedel+Te afbedelde afbet+Te afbette afblaad+Te afblaadde afblot+Te afblotte afbonk+Te afbonkte afbrand+Te afbrandde afcheck+Te afcheckte afdek+Te afdekte afdool+Te afdoolde afdreig+Te afdreigde afduikel+Te afduikelde afficheer+Te afficheerde afgeer+Te afgeerde afgraaz+Te afgraasde afhaal+Te afhaalde afhaspel+Te afhaspelde afhuur+Te afhuurde afkaats+Te afkaatste afkap+Te afkapte afkick+Te afkickte afklets+Te afkletste afknauw+Te afknauwde afknot+Te afknotte afkorst+Te afkorstte afkrui+Te afkruide aflach+Te aflachte afleer+Te afleerde aflijn+Te aflijnde afluister+Te afluisterde afmartel+Te afmartelde afmieter+Te afmieterde afnaai+Te afnaaide afpaal+Te afpaalde afpeil+Te afpeilde afpeuzel+Te afpeuzelde afplak+Te afplakte afplooi+Te afplooide afpomp+Te afpompte afprijz+Te afprijsde afraap+Te afraapte afrasp+Te afraspte afregen+Te afregende africht+Te africhtte afroffel+Te afroffelde afroov+Te afroofde afruk+Te afrukte afschaav+Te afschaafde afschat+Te afschatte afschets+Te afschetste afschoffel+Te afschoffelde afschreeuw+Te afschreeuwde afschud+Te afschudde afsijpel+Te afsijpelde afslecht+Te afslechtte afslinger+Te afslingerde afslorp+Te afslorpte afsnauw+Te afsnauwde afsnuffel+Te afsnuffelde afspat+Te afspatte afspioneer+Te afspioneerde afspoor+Te afspoorde afstem+Te afstemde afstomp+Te afstompte afstraal+Te afstraalde afstruin+Te afstruinde aftaai+Te aftaaide afteer+Te afteerde aftil+Te aftilde aftoom+Te aftoomde aftroggel+Te aftroggelde afturv+Te afturfde afvel+Te afvelde afvis+Te afviste afvlucht+Te afvluchtte afwaai+Te afwaaide afweer+Te afweerde afwikkel+Te afwikkelde afwrik+Te afwrikte afzand+Te afzandde afzet+Te afzette afzoom+Te afzoomde afzweev+Te afzweefde aggregeer+Te aggregeerde allittereer+Te allittereerde amalgameer+Te amalgameerde animeer+Te animeerde antedateer+Te antedateerde apocopeer+Te apocopeerde appreteer+Te appreteerde ardoiseer+Te ardoiseerde asem+Te asemde assimileer+Te assimileerde atrofieer+Te atrofieerde avanceer+Te avanceerde baar+Te baarde badineer+Te badineerde baks+Te bakste balloteer+Te balloteerde banjer+Te banjerde barbier+Te barbierde baseer+Te baseerde bauw+Te bauwde bearbeid+Te bearbeidde bebouw+Te bebouwde bedauw+Te bedauwde bedissel+Te bedisselde bedroppel+Te bedroppelde beduvel+Te beduvelde beeweeg+Te beeweegde begeleid+Te begeleidde begraaz+Te begraasde begroot+Te begrootte behamer+Te behamerde behoed+Te behoedde beijver+Te beijverde bek+Te bekte bekap+Te bekapte beklaag+Te beklaagde beklemtoon+Te beklemtoonde beknel+Te beknelde bekommer+Te bekommerde bekrabbel+Te bekrabbelde bekroon+Te bekroonde belaad+Te belaadde belat+Te belatte beleger+Te belegerde believ+Te beliefde beloon+Te beloonde bemaal+Te bemaalde bemerk+Te bemerkte bemoedig+Te bemoedigde benadeel+Te benadeelde benevel+Te benevelde beolie+Te beoliede beparel+Te beparelde beplank+Te beplankte bepoeier+Te bepoeierde beproev+Te beproefde beredeneer+Te beredeneerde berent+Te berentte beroer+Te beroerde besaus+Te besauste bescherm+Te beschermde beschouw+Te beschouwde besjoemel+Te besjoemelde besneeuw+Te besneeuwde bespat+Te bespatte bespioneer+Te bespioneerde besproei+Te besproeide bestier+Te bestierde bestorm+Te bestormde bestuur+Te bestuurde beteer+Te beteerde betingel+Te betingelde betover+Te betoverde betuin+Te betuinde beul+Te beulde bevestig+Te bevestigde bevlijtig+Te bevlijtigde bevoogd+Te bevoogdde bevredig+Te bevredigde bewaar+Te bewaarde bewater+Te bewaterde bewierook+Te bewierookte bezak+Te bezakte bezet+Te bezette bezoldig+Te bezoldigde bezwaar+Te bezwaarde bibber+Te bibberde bijbetaal+Te bijbetaalde bijeenleg+Te bijeenlegde bijeenzet+Te bijeenzette bijlaad+Te bijlaadde bijpas+Te bijpaste bijschilder+Te bijschilderde bijstel+Te bijstelde bijtel+Te bijtelde bijwoon+Te bijwoonde bimbam+Te bimbamde binnenpraat+Te binnenpraatte binnenstroom+Te binnenstroomde blaak+Te blaakte blaker+Te blakerde bleek+Te bleekte blikker+Te blikkerde bloed+Te bloedde blokzeil+Te blokzeilde blouw+Te blouwde bob+Te bobde boek+Te boekte boert+Te boertte bol+Te bolde bommel+Te bommelde boom+Te boomde borneer+Te borneerde bot+Te botte bouw+Te bouwde brainstorm+Te brainstormde bras+Te braste brevier+Te brevierde brits+Te britste brokkel+Te brokkelde bruin+Te bruinde budgetteer+Te budgetteerde buitmaak+Te buitmaakte bungel+Te bungelde cachetteer+Te cachetteerde cementeer+Te cementeerde certifieer+Te certifieerde charter+Te charterde chloroformeer+Te chloroformeerde circuleer+Te circuleerde cluster+Te clusterde combien+Te combiende contraheer+Te contraheerde crash+Te crashte cruise+Te cruiste dab+Te dabde dam+Te damde dartel+Te dartelde debatteer+Te debatteerde dechargeer+Te dechargeerde defibrilleer+Te defibrilleerde degusteer+Te degusteerde dek+Te dekte demaskeer+Te demaskeerde dender+Te denderde depouilleer+Te depouilleerde dereguleer+Te dereguleerde desespereer+Te desespereerde detacheer+Te detacheerde deun+Te deunde dichtgooi+Te dichtgooide dichtplak+Te dichtplakte dien+Te diende diftongeer+Te diftongeerde dimensioneer+Te dimensioneerde disharmonieer+Te disharmonieerde distingeer+Te distingeerde doctoreer+Te doctoreerde doezel+Te doezelde doleer+Te doleerde dompel+Te dompelde doodbloed+Te doodbloedde doodlach+Te doodlachte doodspeel+Te doodspeelde doom+Te doomde doorblader+Te doorbladerde doorbrand+Te doorbrandde dooreengooi+Te dooreengooide dooreenwar+Te dooreenwarde doorhol+Te doorholde doorkook+Te doorkookte doorleer+Te doorleerde doormeng+Te doormengde doorprik+Te doorprikte doorroest+Te doorroestte doorschud+Te doorschudde doorsmeul+Te doorsmeulde doorspoel+Te doorspoelde doorstroom+Te doorstroomde doortintel+Te doortintelde doorvraag+Te doorvraagde doorwasem+Te doorwasemde doorwoel+Te doorwoelde doorzet+Te doorzette dop+Te dopte doubleer+Te doubleerde dram+Te dramde drenz+Te drensde drieg+Te driegde droogmaak+Te droogmaakte drop+Te dropte druk+Te drukte ducht+Te duchtte duizel+Te duizelde dupliceer+Te dupliceerde dwaal+Te dwaalde ebaucheer+Te ebaucheerde eer+Te eerde eindig+Te eindigde emancipeer+Te emancipeerde emmer+Te emmerde ensceneer+Te ensceneerde epileer+Te epileerde erv+Te erfde etaleer+Te etaleerde evaporeer+Te evaporeerde excelleer+Te excelleerde existeer+Te existeerde expliciteer+Te expliciteerde exposeer+Te exposeerde fabriceer+Te fabriceerde farceer+Te farceerde feil+Te feilde feuilleteer+Te feuilleteerde fiets+Te fietste fijnmaal+Te fijnmaalde fileer+Te fileerde finish+Te finishte flambeer+Te flambeerde fleer+Te fleerde flikflooi+Te flikflooide floep+Te floepte fluim+Te fluimde focusseer+Te focusseerde folter+Te folterde formatteer+Te formatteerde fourneer+Te fourneerde freewheel+Te freewheelde frommel+Te frommelde fruit+Te fruitte fumigeer+Te fumigeerde gaap+Te gaapte gal+Te galde garandeer+Te garandeerde gaufreer+Te gaufreerde geer+Te geerde gekscheer+Te gekscheerde gelijkmaak+Te gelijkmaakte gelijkzet+Te gelijkzette genoeg+Te genoegde geringschat+Te geringschatte geur+Te geurde gids+Te gidste gijzel+Te gijzelde gist+Te gistte gladschuur+Te gladschuurde glimlach+Te glimlachte glorieer+Te glorieerde gnuiv+Te gnuifde golf+Te golfte gor+Te gorde grabbel+Te grabbelde grasseer+Te grasseerde graviteer+Te graviteerde griev+Te griefde grijz+Te grijsde grind+Te grindde groepeer+Te groepeerde grondverv+Te grondverfde gruizel+Te gruizelde gulp+Te gulpte haal+Te haalde hagel+Te hagelde halogeneer+Te halogeneerde hand+Te handde hannes+Te hanneste hardmaak+Te hardmaakte harrewar+Te harrewarde heenren+Te heenrende hei+Te heide hem+Te hemde herberg+Te herbergde herformuleer+Te herformuleerde herkans+Te herkanste hermunt+Te hermuntte herschat+Te herschatte herstem+Te herstemde hervorm+Te hervormde hiel+Te hielde hinkepink+Te hinkepinkte hobbel+Te hobbelde hoest+Te hoestte honger+Te hongerde hooi+Te hooide hops+Te hopste hot+Te hotte huisvest+Te huisvestte hum+Te humde huts+Te hutste hyperventileer+Te hyperventileerde ijsbeer+Te ijsbeerde imiteer+Te imiteerde impliceer+Te impliceerde inaugureer+Te inaugureerde inbijt+Te inbijtte inboor+Te inboorde incalculeer+Te incalculeerde indam+Te indamde indien+Te indiende indoop+Te indoopte indroppel+Te indroppelde induffel+Te induffelde ineenzak+Te ineenzakte infiltreer+Te infiltreerde ingroei+Te ingroeide inhul+Te inhulde inkalv+Te inkalfde inkelder+Te inkelderde inklop+Te inklopte inkruis+Te inkruiste inlap+Te inlapte inlicht+Te inlichtte inluid+Te inluidde inmoffel+Te inmoffelde inpalm+Te inpalmde inpers+Te inperste inplug+Te inplugde inprop+Te inpropte inrooster+Te inroosterde inschat+Te inschatte inschroev+Te inschroefde insisteer+Te insisteerde insluiz+Te insluisde inspeel+Te inspeelde instap+Te instapte instop+Te instopte instudeer+Te instudeerde inteer+Te inteerde interesseer+Te interesseerde interpungeer+Te interpungeerde intimmer+Te intimmerde introduceer+Te introduceerde inverdien+Te inverdiende invoeg+Te invoegde invul+Te invulde inweek+Te inweekte inwissel+Te inwisselde inzak+Te inzakte inzout+Te inzoutte jaag+Te jaagde jammer+Te jammerde jenz+Te jensde joel+Te joelde jon+Te jonde jouw+Te jouwde juich+Te juichte kaai+Te kaaide kaap+Te kaapte kabel+Te kabelde kakel+Te kakelde kalibreer+Te kalibreerde kamp+Te kampte kantel+Te kantelde kapotmaak+Te kapotmaakte karwei+Te karweide kauw+Te kauwde keer+Te keerde kelder+Te kelderde keper+Te keperde keten+Te ketende keuvel+Te keuvelde kielhaal+Te kielhaalde kietel+Te kietelde kink+Te kinkte kist+Te kistte klaarmaak+Te klaarmaakte kladschilder+Te kladschilderde klappertand+Te klappertandde kledder+Te kledderde kleinz+Te kleinsde klets+Te kletste klieder+Te kliederde klis+Te kliste klooi+Te klooide kluiz+Te kluisde knaag+Te knaagde knars+Te knarste kners+Te knerste knieband+Te kniebandde knikker+Te knikkerde knobel+Te knobelde knuffel+Te knuffelde koer+Te koerde koffietafel+Te koffietafelde kol+Te kolde konfijt+Te konfijtte koot+Te kootte koprol+Te koprolde kortstaart+Te kortstaartte kots+Te kotste kraam+Te kraamde krans+Te kranste kres+Te kreste kribbel+Te kribbelde krijzeltand+Te krijzeltandde kriskras+Te kriskraste krompraat+Te krompraatte kruch+Te kruchte kruisjas+Te kruisjaste kuil+Te kuilde kus+Te kuste kwalster+Te kwalsterde kwek+Te kwekte kwijl+Te kwijlde kwiteer+Te kwiteerde label+Te labelde lal+Te lalde lammer+Te lammerde lap+Te lapte lauwer+Te lauwerde lease+Te leaste leeggooi+Te leeggooide leegroov+Te leegroofde leem+Te leemde legeer+Te legeerde leng+Te lengde les+Te leste liasseer+Te liasseerde lift+Te liftte likkebaard+Te likkebaardde lobber+Te lobberde loeroog+Te loeroogde lonk+Te lonkte loot+Te lootte losbeuk+Te losbeukte loshark+Te losharkte lospik+Te lospikte losstorm+Te losstormde loszaag+Te loszaagde luid+Te luidde luiwammes+Te luiwammeste lunz+Te lunsde maaibeen+Te maaibeende machtig+Te machtigde mal+Te malde mangel+Te mangelde maquilleer+Te maquilleerde markt+Te marktte masker+Te maskerde matbrand+Te matbrandde mazel+Te mazelde mederegeer+Te mederegeerde meel+Te meelde meeonderteken+Te meeondertekende meereiz+Te meereisde meestem+Te meestemde meevoer+Te meevoerde mek+Te mekte mendel+Te mendelde mergel+Te mergelde meubel+Te meubelde middel+Te middelde mijn+Te mijnde mimeer+Te mimeerde mis+Te miste mishaag+Te mishaagde mismeester+Te mismeesterde misreken+Te misrekende mistel+Te mistelde mitrailleer+Te mitrailleerde modificeer+Te modificeerde mok+Te mokte mommel+Te mommelde monster+Te monsterde mortel+Te mortelde mots+Te motste muik+Te muikte mummel+Te mummelde muteer+Te muteerde nabauw+Te nabauwde naboots+Te nabootste nadreun+Te nadreunde nagluur+Te nagluurde naleev+Te naleefde nareken+Te narekende nasnik+Te nasnikte nastreev+Te nastreefde natel+Te natelde navigeer+Te navigeerde navraag+Te navraagde nazeil+Te nazeilde neerdompel+Te neerdompelde neerhurk+Te neerhurkte neerleg+Te neerlegde neersabel+Te neersabelde neertrap+Te neertrapte negligeer+Te negligeerde netel+Te netelde nies+Te nieste nivelleer+Te nivelleerde noop+Te noopte notificeer+Te notificeerde nut+Te nutte oefen+Te oefende omber+Te omberde omcirkel+Te omcirkelde omduikel+Te omduikelde omgluur+Te omgluurde omhaal+Te omhaalde omhoogvoer+Te omhoogvoerde omkeer+Te omkeerde omkleed+Te omkleedde omkuier+Te omkuierde omleid+Te omleidde ompaal+Te ompaalde ompoot+Te ompootte omreiz+Te omreisde omschakel+Te omschakelde omsleep+Te omsleepte omsnoer+Te omsnoerde omspit+Te omspitte omstort+Te omstortte omtol+Te omtolde omvadem+Te omvademde omverpraat+Te omverpraatte omvraag+Te omvraagde omwas+Te omwaste omwip+Te omwipte omzaag+Te omzaagde omzet+Te omzette omzweev+Te omzweefde onaneer+Te onaneerde onderdoorspeel+Te onderdoorspeelde onderhuur+Te onderhuurde ondermijn+Te ondermijnde onderschoor+Te onderschoorde ondersteun+Te ondersteunde ondertroev+Te ondertroefde onderwaardeer+Te onderwaardeerde ontblader+Te ontbladerde ontdek+Te ontdekte ontfutsel+Te ontfutselde ontgroei+Te ontgroeide onthars+Te ontharste ontkaap+Te ontkaapte ontkleur+Te ontkleurde ontlast+Te ontlastte ontluiz+Te ontluisde ontmoedig+Te ontmoedigde ontpers+Te ontperste ontraadsel+Te ontraadselde ontrol+Te ontrolde ontschoei+Te ontschoeide ontsmet+Te ontsmette ontstel+Te ontstelde onttover+Te onttoverde ontvleez+Te ontvleesde ontvonk+Te ontvonkte ontwar+Te ontwarde ontwikkel+Te ontwikkelde ontzeg+Te ontzegde ontzin+Te ontzinde oogst+Te oogstte opbak+Te opbakte opboei+Te opboeide opborstel+Te opborstelde opdeel+Te opdeelde opdoek+Te opdoekte opdraav+Te opdraafde opdwarrel+Te opdwarrelde open+Te opende openkrab+Te openkrabde openscheur+Te openscheurde openwerk+Te openwerkte opflikker+Te opflikkerde ophaal+Te ophaalde ophoepel+Te ophoepelde opjut+Te opjutte opkist+Te opkistte opknoop+Te opknoopte opkras+Te opkraste oplaad+Te oplaadde oplepel+Te oplepelde oplucht+Te opluchtte opmieter+Te opmieterde oppep+Te oppepte opplak+Te opplakte oppor+Te opporde oprek+Te oprekte oprook+Te oprookte opscheep+Te opscheepte opschoon+Te opschoonde opschrok+Te opschrokte opsleep+Te opsleepte opsmeer+Te opsmeerde opsolfer+Te opsolferde opspeld+Te opspeldde opstap+Te opstapte opstook+Te opstookte opstut+Te opstutte opteer+Te opteerde optorn+Te optornde opveeg+Te opveegde opvlam+Te opvlamde opvraag+Te opvraagde opwandel+Te opwandelde opzadel+Te opzadelde opzwoeg+Te opzwoegde orkestreer+Te orkestreerde overbelast+Te overbelastte overdek+Te overdekte overerv+Te overerfde overhel+Te overhelde overjaag+Te overjaagde overkrop+Te overkropte overleg+Te overlegde overnaai+Te overnaaide overpomp+Te overpompte overreik+Te overreikte overscheep+Te overscheepte oversein+Te overseinde overspel+Te overspelde overstroom+Te overstroomde overtel+Te overtelde overtrouw+Te overtrouwde overvloei+Te overvloeide overwaardeer+Te overwaardeerde overwinter+Te overwinterde paai+Te paaide paf+Te pafte palissadeer+Te palissadeerde paneer+Te paneerde parafeer+Te parafeerde parel+Te parelde parlevink+Te parlevinkte passioneer+Te passioneerde pauk+Te paukte peez+Te peesde pel+Te pelde penter+Te penterde permanent+Te permanentte persifleer+Te persifleerde petilleer+Te petilleerde peuter+Te peuterde piemel+Te piemelde pijnig+Te pijnigde pikkel+Te pikkelde pingpong+Te pingpongde pirouetteer+Te pirouetteerde plaaster+Te plaasterde plan+Te plande plastiek+Te plastiekte platineer+Te platineerde platvoet+Te platvoette plek+Te plekte plets+Te pletste plof+Te plofte plug+Te plugde plus+Te pluste poekel+Te poekelde pointilleer+Te pointilleerde polo+Te polode pontificeer+Te pontificeerde pop+Te popte postdateer+Te postdateerde pousseer+Te pousseerde prakkezeer+Te prakkezeerde predestineer+Te predestineerde prefereer+Te prefereerde prenumereer+Te prenumereerde presteer+Te presteerde prevenieer+Te prevenieerde primeer+Te primeerde proefdraai+Te proefdraaide profiteer+Te profiteerde propagandeer+Te propagandeerde prot+Te protte provoceer+Te provoceerde psalmodieer+Te psalmodieerde pulk+Te pulkte punter+Te punterde push+Te pushte raadpleeg+Te raadpleegde raaz+Te raasde radbraak+Te radbraakte rag+Te ragde rammei+Te rammeide rangeer+Te rangeerde raseer+Te raseerde rats+Te ratste rebbel+Te rebbelde rechtvaardig+Te rechtvaardigde redder+Te redderde redresseer+Te redresseerde reev+Te reefde regardeer+Te regardeerde registreer+Te registreerde reikhalz+Te reikhalsde rekwestreer+Te rekwestreerde rem+Te remde removeer+Te removeerde renonceer+Te renonceerde repareer+Te repareerde representeer+Te representeerde reseceer+Te reseceerde resoneer+Te resoneerde resteer+Te resteerde retireer+Te retireerde revalideer+Te revalideerde revindiceer+Te revindiceerde ricocheer+Te ricocheerde rijmel+Te rijmelde ril+Te rilde rinkink+Te rinkinkte rit+Te ritte robotiseer+Te robotiseerde roekoe+Te roekoede roez+Te roesde rolschaats+Te rolschaatste rondblik+Te rondblikte ronddeel+Te ronddeelde ronddrentel+Te ronddrentelde rondleid+Te rondleidde rondscharrel+Te rondscharrelde rondspeel+Te rondspeelde rondtol+Te rondtolde rondwentel+Te rondwentelde ronsel+Te ronselde root+Te rootte rotuleer+Te rotuleerde rubriceer+Te rubriceerde ruilebuit+Te ruilebuitte rumineer+Te rumineerde sabbel+Te sabbelde salueer+Te salueerde samengroei+Te samengroeide samenkoek+Te samenkoekte samenrol+Te samenrolde samenstroom+Te samenstroomde samenwerk+Te samenwerkte sappeer+Te sappeerde sauteer+Te sauteerde schaal+Te schaalde schaduw+Te schaduwde schamp+Te schampte scharrelbeen+Te scharrelbeende scheefgroei+Te scheefgroeide scheidsrechter+Te scheidsrechterde scherts+Te schertste schift+Te schiftte schipper+Te schipperde schoep+Te schoepte schommel+Te schommelde schoonmaak+Te schoonmaakte schop+Te schopte schraal+Te schraalde schrankel+Te schrankelde schrijn+Te schrijnde schrood+Te schroodde schuddebuik+Te schuddebuikte schuin+Te schuinde schuur+Te schuurde sedeer+Te sedeerde seponeer+Te seponeerde shampoo+Te shampoode sier+Te sierde simp+Te simpte sjachel+Te sjachelde sjirp+Te sjirpte sjouw+Te sjouwde slaav+Te slaafde slampamp+Te slampampte sleepvoet+Te sleepvoette slicht+Te slichtte slip+Te slipte slooi+Te slooide sluiz+Te sluisde smak+Te smakte smiespel+Te smiespelde smokkel+Te smokkelde smouz+Te smousde snater+Te snaterde sneeuwsurf+Te sneeuwsurfte sneuvel+Te sneuvelde snoep+Te snoepte snorkel+Te snorkelde sodemieter+Te sodemieterde soleer+Te soleerde sondeer+Te sondeerde sovjetiseer+Te sovjetiseerde spalk+Te spalkte spartelbeen+Te spartelbeende speen+Te speende spelevaar+Te spelevaarde spied+Te spiedde spijz+Te spijsde spiraal+Te spiraalde spoel+Te spoelde sport+Te sportte spreng+Te sprengde sproei+Te sproeide staag+Te staagde stagneer+Te stagneerde stang+Te stangde stat+Te statte stek+Te stekte stenografeer+Te stenografeerde steven+Te stevende stik+Te stikte stipendieer+Te stipendieerde stof+Te stofte stol+Te stolde stoot+Te stootte stortregen+Te stortregende streel+Te streelde stribbel+Te stribbelde stroom+Te stroomde struin+Te struinde stukadoor+Te stukadoorde stunt+Te stuntte submitteer+Te submitteerde suf+Te sufte sukkel+Te sukkelde supponeer+Te supponeerde switch+Te switchte tafeltennis+Te tafeltenniste tamboereer+Te tamboereerde tap+Te tapte tast+Te tastte teem+Te teemde tegenoverstel+Te tegenoverstelde tegenstem+Te tegenstemde tel+Te telde temp+Te tempte tender+Te tenderde terechtstel+Te terechtstelde terugbetaal+Te terugbetaalde terugeis+Te terugeiste terugkoppel+Te terugkoppelde terugschakel+Te terugschakelde terugstel+Te terugstelde terugverdien+Te terugverdiende terugvuur+Te terugvuurde testeer+Te testeerde thuisbezorg+Te thuisbezorgde tijger+Te tijgerde tingel+Te tingelde tippel+Te tippelde tjilp+Te tjilpte tocht+Te tochtte toedeel+Te toedeelde toefluister+Te toefluisterde toehoor+Te toehoorde toelach+Te toelachte toeluister+Te toeluisterde toepas+Te toepaste toereken+Te toerekende toeschroev+Te toeschroefde toespijker+Te toespijkerde toet+Te toette toevertrouw+Te toevertrouwde toewenk+Te toewenkte toiletteer+Te toiletteerde toneelspeel+Te toneelspeelde top+Te topte tors+Te torste tover+Te toverde traineer+Te traineerde transfixeer+Te transfixeerde transplanteer+Te transplanteerde trasseer+Te trasseerde trekkebeen+Te trekkebeende trepaneer+Te trepaneerde trijzel+Te trijzelde tripliceer+Te tripliceerde trom+Te tromde tros+Te troste tsjilp+Te tsjilpte tuimel+Te tuimelde turk+Te turkte tuur+Te tuurde typeer+Te typeerde uitbalanceer+Te uitbalanceerde uitbeitel+Te uitbeitelde uitbleek+Te uitbleekte uitboet+Te uitboette uitbraak+Te uitbraakte uitbrul+Te uitbrulde uitdamp+Te uitdampte uitdoezel+Te uitdoezelde uitdrop+Te uitdropte uitduw+Te uitduwde uiteenzet+Te uiteenzette uitgier+Te uitgierde uitgum+Te uitgumde uithooz+Te uithoosde uitjubel+Te uitjubelde uitkavel+Te uitkavelde uitkiem+Te uitkiemde uitklei+Te uitkleide uitknok+Te uitknokte uitkrab+Te uitkrabde uitleen+Te uitleende uitlicht+Te uitlichtte uitloov+Te uitloofde uitmergel+Te uitmergelde uitnodig+Te uitnodigde uitpen+Te uitpende uitplunder+Te uitplunderde uitpraat+Te uitpraatte uitraap+Te uitraapte uitrek+Te uitrekte uitrot+Te uitrotte uitschep+Te uitschepte uitschrab+Te uitschrabde uitschut+Te uitschutte uitslurp+Te uitslurpte uitspeel+Te uitspeelde uitspuw+Te uitspuwde uitstoel+Te uitstoelde uitstroom+Te uitstroomde uitteer+Te uitteerde uittrap+Te uittrapte uitveen+Te uitveende uitvier+Te uitvierde uitvogel+Te uitvogelde uitwandel+Te uitwandelde uitwerk+Te uitwerkte uitwoon+Te uitwoonde uitzet+Te uitzette uitzwaai+Te uitzwaaide unieer+Te unieerde vaam+Te vaamde vader+Te vaderde varieer+Te varieerde vasthecht+Te vasthechtte vastkoek+Te vastkoekte vastniet+Te vastniette vastroest+Te vastroestte vat+Te vatte veil+Te veilde veraangenaam+Te veraangenaamde verafgood+Te verafgoodde verarm+Te verarmde verbed+Te verbedde verbeulemans+Te verbeulemanste verbleek+Te verbleekte verbluf+Te verblufte verbrand+Te verbrandde verbroeder+Te verbroederde vercijfer+Te vercijferde verdelg+Te verdelgde verdik+Te verdikte verdom+Te verdomde verdraai+Te verdraaide verduf+Te verdufte verduur+Te verduurde vereen+Te vereende vereis+Te vereiste verester+Te veresterde verflens+Te verflenste verfris+Te verfriste vergader+Te vergaderde vergeestelijk+Te vergeestelijkte vergis+Te vergiste vergood+Te vergoodde vergroov+Te vergroofde verhaar+Te verhaarde verhalvezool+Te verhalvezoolde verheerlijk+Te verheerlijkte verhip+Te verhipte verhonger+Te verhongerde verhul+Te verhulde verinlands+Te verinlandste verjeugdig+Te verjeugdigde verkavel+Te verkavelde verkinds+Te verkindste verklets+Te verkletste verknal+Te verknalde verknol+Te verknolde verkondig+Te verkondigde verkorst+Te verkorstte verkrot+Te verkrotte verkwist+Te verkwistte verlangzaam+Te verlangzaamde verlei+Te verleide verleuter+Te verleuterde verloeder+Te verloederde verlucht+Te verluchtte vermaagschap+Te vermaagschapte verman+Te vermande vermeld+Te vermeldde vermink+Te verminkte vermoffel+Te vermoffelde vermuf+Te vermufte vernauw+Te vernauwde vernichel+Te vernichelde vernoem+Te vernoemde verontheilig+Te verontheiligde veroorzaak+Te veroorzaakte verouder+Te verouderde verpauper+Te verpauperde verpleeg+Te verpleegde verpooz+Te verpoosde verpulver+Te verpulverde verreik+Te verreikte verroei+Te verroeide verrot+Te verrotte verschaal+Te verschaalde verscheid+Te verscheidde verschimmel+Te verschimmelde verschrompel+Te verschrompelde versifieer+Te versifieerde verslampamp+Te verslampampte verslib+Te verslibde verslonz+Te verslonsde versmoor+Te versmoorde versomber+Te versomberde versper+Te versperde verstal+Te verstalde verstempel+Te verstempelde verstoel+Te verstoelde verstoot+Te verstootte verstrek+Te verstrekte versuf+Te versufte vertas+Te vertaste verteut+Te verteutte vertimmer+Te vertimmerde vertraag+Te vertraagde vertrouw+Te vertrouwde vervaag+Te vervaagde verveelvoudig+Te verveelvoudigde vervilt+Te verviltte vervoeg+Te vervoegde vervorm+Te vervormde vervul+Te vervulde verwarm+Te verwarmde verweev+Te verweefde verwelkom+Te verwelkomde verwester+Te verwesterde verwik+Te verwikte verwond+Te verwondde verzaad+Te verzaadde verzakelijk+Te verzakelijkte verzeker+Te verzekerde verzilver+Te verzilverde verzorg+Te verzorgde verzuster+Te verzusterde verzwier+Te verzwierde veter+Te veterde vibreer+Te vibreerde vijzel+Te vijzelde violeer+Te violeerde vlam+Te vlamde vlet+Te vlette vloer+Te vloerde voed+Te voedde voeteer+Te voeteerde voleindig+Te voleindigde volley+Te volleyde volstroom+Te volstroomde vonnis+Te vonniste voorbijfiets+Te voorbijfietste voordien+Te voordiende voorleid+Te voorleidde voorproev+Te voorproefde voorspel+Te voorspelde voortborduur+Te voortborduurde voortkanker+Te voortkankerde voortruk+Te voortrukte voortstuw+Te voortstuwde voortwoeker+Te voortwoekerde vooruitstreev+Te vooruitstreefde voorzeg+Te voorzegde voteer+Te voteerde vrijloot+Te vrijlootte vrijzet+Te vrijzette waag+Te waagde waar+Te waarde wacht+Te wachtte wallebak+Te wallebakte wanhoop+Te wanhoopte warm+Te warmde watergolv+Te watergolfde wederantwoord+Te wederantwoordde weeklaag+Te weeklaagde weerlicht+Te weerlichtte wegbrand+Te wegbrandde wegeb+Te wegebde weggris+Te weggriste wegkaap+Te wegkaapte wegleg+Te weglegde wegpak+Te wegpakte wegpromoveer+Te wegpromoveerde wegruim+Te wegruimde wegsleep+Te wegsleepte wegspoel+Te wegspoelde wegstuur+Te wegstuurde wegvaag+Te wegvaagde wegwis+Te wegwiste wek+Te wekte wenk+Te wenkte wettig+Te wettigde wiek+Te wiekte wijd+Te wijdde willig+Te willigde wispel+Te wispelde wolmaniseer+Te wolmaniseerde wortel+Te wortelde wrikkel+Te wrikkelde wurg+Te wurgde zabber+Te zabberde zand+Te zandde zeg+Te zegde zeker+Te zekerde zeur+Te zeurde zift+Te ziftte zoem+Te zoemde zomer+Te zomerde zoom+Te zoomde zuiver+Te zuiverde zwalp+Te zwalpte zwartsel+Te zwartselde zweem+Te zweemde zwenk+Te zwenkte zwijm+Te zwijmde zwoeg+Te zwoegde aanbeland+Ten aanbelandden aanboor+Ten aanboorden aanbries+Ten aanbriesten aandijk+Ten aandijkten aanduid+Ten aanduidden aaneengroei+Ten aaneengroeiden aaneenkoek+Ten aaneenkoekten aaneensmeed+Ten aaneensmeedden aanfloep+Ten aanfloepten aangluur+Ten aangluurden aangroei+Ten aangroeiden aanhik+Ten aanhikten aanjaag+Ten aanjaagden aanklaag+Ten aanklaagden aanklots+Ten aanklotsten aankoppel+Ten aankoppelden aanlach+Ten aanlachten aanleng+Ten aanlengden aanloer+Ten aanloerden aanmarcheer+Ten aanmarcheerden aanmoedig+Ten aanmoedigden aanpas+Ten aanpasten aanploeg+Ten aanploegden aanpunt+Ten aanpuntten aanreik+Ten aanreikten aanroei+Ten aanroeiden aanruk+Ten aanrukten aanschoffel+Ten aanschoffelden aansjor+Ten aansjorden aanslijm+Ten aanslijmden aansnor+Ten aansnorden aanspoel+Ten aanspoelden aansteven+Ten aanstevenden aanstop+Ten aanstopten aanstrompel+Ten aanstrompelden aantast+Ten aantastten aantrippel+Ten aantrippelden aanvlam+Ten aanvlamden aanvul+Ten aanvulden aanwen+Ten aanwenden aanzak+Ten aanzakten aanzuiver+Ten aanzuiverden aard+Ten aardden aboleer+Ten aboleerden abstineer+Ten abstineerden acht+Ten achtten achterstel+Ten achterstelden achteruitschop+Ten achteruitschopten acquitteer+Ten acquitteerden administreer+Ten administreerden afbaard+Ten afbaardden afbeitel+Ten afbeitelden afbiets+Ten afbietsten afblader+Ten afbladerden afboek+Ten afboekten afborstel+Ten afborstelden afbrijn+Ten afbrijnden afdank+Ten afdankten afdiev+Ten afdiefden afdouw+Ten afdouwden afdroppel+Ten afdroppelden afdwaal+Ten afdwaalden affineer+Ten affineerden afgluur+Ten afgluurden afgreppel+Ten afgreppelden afhamer+Ten afhamerden afhengel+Ten afhengelden afjakker+Ten afjakkerden afkalv+Ten afkalfden afkeer+Ten afkeerden afklad+Ten afkladden afknaag+Ten afknaagden afknibbel+Ten afknibbelden afkoel+Ten afkoelden afkrab+Ten afkrabden afkuis+Ten afkuisten aflap+Ten aflapten aflek+Ten aflekten aflok+Ten aflokten afmaak+Ten afmaakten afmeld+Ten afmeldden afmonster+Ten afmonsterden afnok+Ten afnokten afpas+Ten afpasten afpen+Ten afpenden afpik+Ten afpikten afplek+Ten afplekten afplunder+Ten afplunderden afpraat+Ten afpraatten afpunt+Ten afpuntten afraffel+Ten afraffelden afreageer+Ten afreageerden afreken+Ten afrekenden afrist+Ten afristten afronsel+Ten afronselden afrui+Ten afruiden afsabel+Ten afsabelden afschakel+Ten afschakelden afschemer+Ten afschemerden afschilder+Ten afschilderden afschop+Ten afschopten afschrob+Ten afschrobden afschuin+Ten afschuinden afsjouw+Ten afsjouwden afsleur+Ten afsleurden afslonz+Ten afslonsden afsmeed+Ten afsmeedden afsnoei+Ten afsnoeiden afsop+Ten afsopten afspeld+Ten afspeldden afsplits+Ten afsplitsten afstamp+Ten afstampten afstik+Ten afstikten afstoov+Ten afstoofden afstrip+Ten afstripten afstuur+Ten afstuurden aftand+Ten aftandden aftel+Ten aftelden aftippel+Ten aftippelden aftover+Ten aftoverden aftroon+Ten aftroonden afvaag+Ten afvaagden afvezel+Ten afvezelden afvlei+Ten afvleiden afvorm+Ten afvormden afwas+Ten afwasten afwenk+Ten afwenkten afwissel+Ten afwisselden afzabber+Ten afzabberden afzeg+Ten afzegden afzoen+Ten afzoenden afzwak+Ten afzwakten ageer+Ten ageerden alarmeer+Ten alarmeerden aluin+Ten aluinden amplificeer+Ten amplificeerden annoteer+Ten annoteerden antwoord+Ten antwoordden appliqueer+Ten appliqueerden arbitreer+Ten arbitreerden arresteer+Ten arresteerden assaisoneer+Ten assaisoneerden assorteer+Ten assorteerden attesteer+Ten attesteerden baad+Ten baadden babbel+Ten babbelden baken+Ten bakenden balder+Ten balderden ban+Ten banden banvloek+Ten banvloekten barst+Ten barstten bat+Ten batten beangst+Ten beangstten beboet+Ten beboetten bedam+Ten bedamden bedien+Ten bedienden bedreig+Ten bedreigden beducht+Ten beduchtten beer+Ten beerden begaap+Ten begaapten begil+Ten begilden begroei+Ten begroeiden behaal+Ten behaalden beheers+Ten beheersten beiaard+Ten beiaardden bejammer+Ten bejammerden bekak+Ten bekakten beker+Ten bekerden beklauter+Ten beklauterden beklop+Ten beklopten bekoel+Ten bekoelden bekort+Ten bekortten bekras+Ten bekrasten bekwaam+Ten bekwaamden belangstel+Ten belangstelden beleen+Ten beleenden belever+Ten beleverden beloer+Ten beloerden beluid+Ten beluidden bemast+Ten bemastten bemin+Ten beminden bemors+Ten bemorsten benauw+Ten benauwden benoem+Ten benoemden bepaal+Ten bepaalden bepik+Ten bepikten beploeg+Ten beploegden bepotel+Ten bepotelden beraap+Ten beraapten bereiz+Ten bereisden bering+Ten beringden berouw+Ten berouwden beschaduw+Ten beschaduwden beschimmel+Ten beschimmelden beschut+Ten beschutten besmet+Ten besmetten besom+Ten besomden bespiegel+Ten bespiegelden bespot+Ten bespotten bestem+Ten bestemden bestoel+Ten bestoelden bestraf+Ten bestraften betaam+Ten betaamden beteugel+Ten beteugelden betoog+Ten betoogden betreur+Ten betreurden beug+Ten beugden beuzel+Ten beuzelden bevlag+Ten bevlagden bevochtig+Ten bevochtigden bevorder+Ten bevorderden bevrucht+Ten bevruchtten bewandel+Ten bewandelden beweid+Ten beweidden bewonder+Ten bewonderden bezegel+Ten bezegelden bezig+Ten bezigden bezorg+Ten bezorgden bezweet+Ten bezweetten big+Ten bigden bijdruk+Ten bijdrukten bijeentel+Ten bijeentelden bijkleur+Ten bijkleurden bijlicht+Ten bijlichtten bijpunt+Ten bijpuntten bijsmeer+Ten bijsmeerden bijt+Ten bijtten bijvoeg+Ten bijvoegden bil+Ten bilden binnenleid+Ten binnenleidden binnenstap+Ten binnenstapten bitter+Ten bitterden bladder+Ten bladderden blasfemeer+Ten blasfemeerden blesseer+Ten blesseerden blind+Ten blindden bloez+Ten bloesden blootstel+Ten blootstelden blunder+Ten blunderden bodem+Ten bodemden boemel+Ten boemelden boiseer+Ten boiseerden bom+Ten bomden bonz+Ten bonsden boots+Ten bootsten bosseleer+Ten bosseleerden botvier+Ten botvierden braad+Ten braadden brandschat+Ten brandschatten brei+Ten breiden brijn+Ten brijnden broed+Ten broedden brouilleer+Ten brouilleerden brunch+Ten brunchten buil+Ten builden bulk+Ten bulkten buur+Ten buurden cedeer+Ten cedeerden centreer+Ten centreerden chaperonneer+Ten chaperonneerden chineez+Ten chineesden chromeer+Ten chromeerden claim+Ten claimden coiffeer+Ten coiffeerden concilieer+Ten concilieerden counter+Ten counterden cricket+Ten cricketten daag+Ten daagden daguerreotypeer+Ten daguerreotypeerden dankzeg+Ten dankzegden deal+Ten dealden debrayeer+Ten debrayeerden deduceer+Ten deduceerden deformeer+Ten deformeerden deinz+Ten deinsden delv+Ten delfden demotiveer+Ten demotiveerden dep+Ten depten deputeer+Ten deputeerden desavoueer+Ten desavoueerden dessineer+Ten dessineerden detoneer+Ten detoneerden dialyseer+Ten dialyseerden dichtlak+Ten dichtlakten dichtspijker+Ten dichtspijkerden diffameer+Ten diffameerden dik+Ten dikten dirigeer+Ten dirigeerden disputeer+Ten disputeerden dobbel+Ten dobbelden doel+Ten doelden dokter+Ten dokterden domino+Ten dominoden doneer+Ten doneerden doodgooi+Ten doodgooiden doodransel+Ten doodranselden doodwerk+Ten doodwerkten doorbel+Ten doorbelden doorboor+Ten doorboorden doordram+Ten doordramden dooreenmeng+Ten dooreenmengden doorgrond+Ten doorgrondden doorkliev+Ten doorkliefden doorkruis+Ten doorkruisten doorloods+Ten doorloodsten doorploeg+Ten doorploegden doorreiz+Ten doorreisden doorscheur+Ten doorscheurden doorslik+Ten doorslikten doorspeel+Ten doorspeelden doorstoom+Ten doorstoomden doortast+Ten doortastten doorvoel+Ten doorvoelden doorwandel+Ten doorwandelden doorwerk+Ten doorwerkten doorzaag+Ten doorzaagden doorzweet+Ten doorzweetten dos+Ten dosten draal+Ten draalden drein+Ten dreinden dreutel+Ten dreutelden drom+Ten dromden droogzet+Ten droogzetten druiloor+Ten druiloorden dub+Ten dubden duim+Ten duimden dunk+Ten dunkten duvel+Ten duvelden dweep+Ten dweepten echt+Ten echtten eg+Ten egden elideer+Ten elideerden emendeer+Ten emendeerden endosseer+Ten endosseerden entertain+Ten entertainden erken+Ten erkenden essaaieer+Ten essaaieerden europeaniseer+Ten europeaniseerden evoqueer+Ten evoqueerden executeer+Ten executeerden experimenteer+Ten experimenteerden exploreer+Ten exploreerden ezel+Ten ezelden fake+Ten faketen federeer+Ten federeerden fep+Ten fepten ficheer+Ten ficheerden fijnhak+Ten fijnhakten fik+Ten fikten financier+Ten financierden fladder+Ten fladderden flap+Ten flapten fles+Ten flesten flirt+Ten flirtten flos+Ten flosten fluorideer+Ten fluorideerden foezel+Ten foezelden fop+Ten fopten fosforesceer+Ten fosforesceerden frappeer+Ten frappeerden frijn+Ten frijnden frot+Ten frotten frutsel+Ten frutselden fusilleer+Ten fusilleerden gaggel+Ten gaggelden gannev+Ten gannefden gas+Ten gasten gedij+Ten gedijden gei+Ten geiden gelijkbrei+Ten gelijkbreiden gelijkstel+Ten gelijkstelden genaak+Ten genaakten gereedzet+Ten gereedzetten gesp+Ten gespten gewaag+Ten gewaagden gier+Ten gierden gireer+Ten gireerden gladkam+Ten gladkamden glarieoog+Ten glarieoogden gloei+Ten gloeiden gluur+Ten gluurden goedmaak+Ten goedmaakten gonz+Ten gonsden graai+Ten graaiden grap+Ten grapten gratineer+Ten gratineerden grenz+Ten grensden grijn+Ten grijnden grimas+Ten grimasten groei+Ten groeiden grom+Ten gromden grosseer+Ten grosseerden guillocheer+Ten guillocheerden haag+Ten haagden haat+Ten haatten haksel+Ten hakselden halz+Ten halsden handhaav+Ten handhaafden hard+Ten hardden harp+Ten harpten hecht+Ten hechtten heers+Ten heersten heks+Ten heksten heradem+Ten herademden herdruk+Ten herdrukten herindeel+Ten herindeelden herlaad+Ten herlaadden herpak+Ten herpakten hersmeed+Ten hersmeedden hervat+Ten hervatten heul+Ten heulden hinder+Ten hinderden hippel+Ten hippelden hoepel+Ten hoepelden hol+Ten holden hoog+Ten hoogden hoov+Ten hoofden hospiteer+Ten hospiteerden huidvet+Ten huidvetten huk+Ten hukten huppel+Ten huppelden hydrateer+Ten hydrateerden ignoreer+Ten ignoreerden illumineer+Ten illumineerden impedieer+Ten impedieerden imputeer+Ten imputeerden inbeeld+Ten inbeeldden inboer+Ten inboerden inbrokkel+Ten inbrokkelden inculpeer+Ten inculpeerden indeuk+Ten indeukten indommel+Ten indommelden indram+Ten indramden indruppel+Ten indruppelden ineenfrommel+Ten ineenfrommelden infantiliseer+Ten infantiliseerden ingooi+Ten ingooiden inhak+Ten inhakten initieer+Ten initieerden inkas+Ten inkasten inkleed+Ten inkleedden inkorv+Ten inkorfden inkwak+Ten inkwakten inleger+Ten inlegerden inloods+Ten inloodsten inmets+Ten inmetsten inoefen+Ten inoefenden inpen+Ten inpenden inplant+Ten inplantten inpraat+Ten inpraatten inricht+Ten inrichtten inschaal+Ten inschaalden inscheur+Ten inscheurden insereer+Ten insereerden inslok+Ten inslokten insnoer+Ten insnoerden inspit+Ten inspitten instik+Ten instikten instroom+Ten instroomden insuf+Ten insuften intensifieer+Ten intensifieerden interpelleer+Ten interpelleerden interview+Ten interviewden intoom+Ten intoomden inundeer+Ten inundeerden invloei+Ten invloeiden involveer+Ten involveerden inwandel+Ten inwandelden inwikkel+Ten inwikkelden inwroet+Ten inwroetten inzeil+Ten inzeilden isoleer+Ten isoleerden jakker+Ten jakkerden jein+Ten jeinden jij+Ten jijden jok+Ten jokten jook+Ten jookten judiceer+Ten judiceerden justificeer+Ten justificeerden kaalknip+Ten kaalknipten kaats+Ten kaatsten kaffer+Ten kafferden kalefater+Ten kalefaterden kalver+Ten kalverden kano+Ten kanoden kantwerk+Ten kantwerkten karnoffel+Ten karnoffelden kat+Ten katten keen+Ten keenden kef+Ten keften kenschets+Ten kenschetsten kermis+Ten kermisten keur+Ten keurden kidnap+Ten kidnapten kieper+Ten kieperden kikker+Ten kikkerden kis+Ten kisten klaag+Ten klaagden klabetter+Ten klabetterden klap+Ten klapten klauter+Ten klauterden kleinacht+Ten kleinachtten klepel+Ten klepelden kleun+Ten kleunden klik+Ten klikten kloet+Ten kloetten klos+Ten klosten klus+Ten klusten knap+Ten knapten kneed+Ten kneedden kneuz+Ten kneusden knik+Ten knikten knisper+Ten knisperden knop+Ten knopten koek+Ten koekten koeterwaal+Ten koeterwaalden kokkel+Ten kokkelden komediespeel+Ten komediespeelden konvooieer+Ten konvooieerden kopjeduikel+Ten kopjeduikelden korst+Ten korstten korv+Ten korfden kraai+Ten kraaiden krak+Ten krakten krenk+Ten krenkten kreupel+Ten kreupelden krieuw+Ten krieuwden krinkel+Ten krinkelden krol+Ten krolden kroon+Ten kroonden kruimel+Ten kruimelden kubeer+Ten kubeerden kukel+Ten kukelden kwakkel+Ten kwakkelden kwebbel+Ten kwebbelden kwets+Ten kwetsten kwinkeleer+Ten kwinkeleerden laak+Ten laakten ladder+Ten ladderden lamenteer+Ten lamenteerden lang+Ten langden last+Ten lastten laxeer+Ten laxeerden leebraak+Ten leebraakten leegpluk+Ten leegplukten leegstort+Ten leegstortten leewiek+Ten leewiekten lek+Ten lekten lepel+Ten lepelden leur+Ten leurden liefhebber+Ten liefhebberden lijst+Ten lijstten lip+Ten lipten loei+Ten loeiden logenstraf+Ten logenstraften loog+Ten loogden los+Ten losten losgesp+Ten losgespten loskoppel+Ten loskoppelden losscheur+Ten losscheurden loswerk+Ten loswerkten lucht+Ten luchtten luim+Ten luimden lumbeck+Ten lumbeckten luw+Ten luwden maal+Ten maalden mainteneer+Ten mainteneerden mandateer+Ten mandateerden mank+Ten mankten marcotteer+Ten marcotteerden marodeer+Ten marodeerden mastiek+Ten mastiekten mauw+Ten mauwden medeleev+Ten medeleefden mediteer+Ten mediteerden meeluister+Ten meeluisterden meer+Ten meerden meesleep+Ten meesleepten meetril+Ten meetrilden meewil+Ten meewilden memoreer+Ten memoreerden menie+Ten menieden metastaseer+Ten metastaseerden mevrouw+Ten mevrouwden miezer+Ten miezerden mik+Ten mikten mineer+Ten mineerden misgok+Ten misgokten misleid+Ten misleidden mispeuter+Ten mispeuterden mist+Ten mistten misvorm+Ten misvormden modelleer+Ten modelleerden moer+Ten moerden molesteer+Ten molesteerden monkel+Ten monkelden mor+Ten morden motiveer+Ten motiveerden moveer+Ten moveerden muiz+Ten muisden murmureer+Ten murmureerden naak+Ten naakten nabloed+Ten nabloedden nachtbraak+Ten nachtbraakten nagalm+Ten nagalmden najouw+Ten najouwden napraat+Ten napraatten naschilder+Ten naschilderden naspoel+Ten naspoelden nat+Ten natten natril+Ten natrilden navolg+Ten navolgden nawuiv+Ten nawuifden nederzet+Ten nederzetten neerdwarrel+Ten neerdwarrelden neerkniel+Ten neerknielden neerplof+Ten neerploften neerstrooi+Ten neerstrooiden neerzet+Ten neerzetten nep+Ten nepten neuz+Ten neusden nik+Ten nikten nominaliseer+Ten nominaliseerden nop+Ten nopten nuanceer+Ten nuanceerden observeer+Ten observeerden oha+Ten ohaden omboord+Ten omboordden omdoop+Ten omdoopten omflikker+Ten omflikkerden omgrenz+Ten omgrensden omhoogduw+Ten omhoogduwden omkant+Ten omkantten omkieper+Ten omkieperden omknel+Ten omknelden omlaaghaal+Ten omlaaghaalden omnaai+Ten omnaaiden omplant+Ten omplantten omrand+Ten omrandden omrol+Ten omrolden omschop+Ten omschopten omsmak+Ten omsmakten omspeel+Ten omspeelden omstik+Ten omstikten omstuw+Ten omstuwden omtuin+Ten omtuinden omverhaal+Ten omverhaalden omverwaai+Ten omverwaaiden omwalm+Ten omwalmden omwikkel+Ten omwikkelden omwrik+Ten omwrikten omzeil+Ten omzeilden omzwalk+Ten omzwalkten omzwiep+Ten omzwiepten onderdek+Ten onderdekten ondergooi+Ten ondergooiden onderlijn+Ten onderlijnden onderschep+Ten onderschepten onderspoel+Ten onderspoelden onderteken+Ten ondertekenden onderverhuur+Ten onderverhuurden ontadel+Ten ontadelden ontbrand+Ten ontbrandden ontferm+Ten ontfermden ontgoochel+Ten ontgoochelden onthalz+Ten onthalsden onthuts+Ten onthutsten ontkiem+Ten ontkiemden ontkurk+Ten ontkurkten ontlucht+Ten ontluchtten ontmast+Ten ontmastten ontpacht+Ten ontpachtten ontpop+Ten ontpopten ontroer+Ten ontroerden ontrust+Ten ontrustten ontsluier+Ten ontsluierden ontspiegel+Ten ontspiegelden ontstrik+Ten ontstrikten ontvet+Ten ontvetten ontvoer+Ten ontvoerden ontwaar+Ten ontwaarden ontwen+Ten ontwenden ontwricht+Ten ontwrichtten ontziel+Ten ontzielden opbeur+Ten opbeurden opboks+Ten opboksten opbraad+Ten opbraadden opdelv+Ten opdelfden opdof+Ten opdoften opdroog+Ten opdroogden opeenhoop+Ten opeenhoopten openbarst+Ten openbarstten openmaak+Ten openmaakten openspalk+Ten openspalkten operationaliseer+Ten operationaliseerden opfris+Ten opfristen ophark+Ten opharkten ophoog+Ten ophoogden opkalfater+Ten opkalfaterden opklap+Ten opklapten opkook+Ten opkookten opkrop+Ten opkropten oplap+Ten oplapten oplever+Ten opleverden opmaak+Ten opmaakten opnaai+Ten opnaaiden oppers+Ten oppersten opplooi+Ten opplooiden opprik+Ten opprikten opricht+Ten oprichtten oprui+Ten opruiden opscherp+Ten opscherpten opschors+Ten opschorsten opschut+Ten opschutten opslib+Ten opslibden opsmul+Ten opsmulden opsoupeer+Ten opsoupeerden opspeur+Ten opspeurden opstart+Ten opstartten opstoov+Ten opstoofden opstuw+Ten opstuwden optel+Ten optelden optroev+Ten optroefden opverv+Ten opverfden opvoeg+Ten opvoegden opvul+Ten opvulden opwel+Ten opwelden opzet+Ten opzetten ordineer+Ten ordineerden oscilleer+Ten oscilleerden overboek+Ten overboekten overdub+Ten overdubden overhaal+Ten overhaalden overhoophaal+Ten overhoophaalden overklas+Ten overklasten overlap+Ten overlapten overluid+Ten overluidden overpeinz+Ten overpeinsden overpraat+Ten overpraatten overschaduw+Ten overschaduwden overschilder+Ten overschilderden overspan+Ten overspanden overstelp+Ten overstelpten overstuur+Ten overstuurden overtil+Ten overtilden oververhit+Ten oververhitten overvoer+Ten overvoerden overweldig+Ten overweldigden overzeil+Ten overzeilden pacht+Ten pachtten pak+Ten pakten palpiteer+Ten palpiteerden pantser+Ten pantserden paraisseer+Ten paraisseerden parketteer+Ten parketteerden pas+Ten pasten patineer+Ten patineerden pedaleer+Ten pedaleerden peil+Ten peilden pendel+Ten pendelden percoleer+Ten percoleerden perpetueer+Ten perpetueerden perspireer+Ten perspireerden petrifieer+Ten petrifieerden piefpaf+Ten piefpaften pierewaai+Ten pierewaaiden pik+Ten pikten pimpel+Ten pimpelden pinker+Ten pinkerden pits+Ten pitsten plag+Ten plagden plant+Ten plantten platbrand+Ten platbrandden platmaak+Ten platmaakten playback+Ten playbackten plensregen+Ten plensregenden plezier+Ten plezierden plonz+Ten plonsden pluiz+Ten pluisden poedel+Ten poedelden poer+Ten poerden poleer+Ten poleerden pommadeer+Ten pommadeerden pook+Ten pookten portel+Ten portelden postvat+Ten postvatten praam+Ten praamden prang+Ten prangden predisponeer+Ten predisponeerden preludeer+Ten preludeerden prescribeer+Ten prescribeerden pretexteer+Ten pretexteerden prijk+Ten prijkten privilegieer+Ten privilegieerden profaneer+Ten profaneerden promoot+Ten promootten proportioneer+Ten proportioneerden prots+Ten protsten prut+Ten prutten puddel+Ten puddelden pulver+Ten pulverden purificeer+Ten purificeerden puur+Ten puurden raak+Ten raakten rabbel+Ten rabbelden radiografeer+Ten radiografeerden rakel+Ten rakelden rampok+Ten rampokten ransel+Ten ranselden rat+Ten ratten ravot+Ten ravotten recepteer+Ten recepteerden recipieer+Ten recipieerden redetwist+Ten redetwistten reed+Ten reedden refuseer+Ten refuseerden regen+Ten regenden rehabiliteer+Ten rehabiliteerden reiz+Ten reisden relativeer+Ten relativeerden remedieer+Ten remedieerden ren+Ten renden rentenier+Ten rentenierden repel+Ten repelden reprografeer+Ten reprografeerden resigneer+Ten resigneerden respondeer+Ten respondeerden restringeer+Ten restringeerden retribueer+Ten retribueerden revel+Ten revelden revolutioneer+Ten revolutioneerden riem+Ten riemden rik+Ten rikten ringel+Ten ringelden ris+Ten risten ritsel+Ten ritselden roddel+Ten roddelden roer+Ten roerden rok+Ten rokten rondbabbel+Ten rondbabbelden rondcirkel+Ten rondcirkelden ronddol+Ten ronddolden rondfladder+Ten rondfladderden rondneuz+Ten rondneusden rondslenter+Ten rondslenterden rondstrooi+Ten rondstrooiden rondvertel+Ten rondvertelden rondzeil+Ten rondzeilden rook+Ten rookten ros+Ten rosten routeer+Ten routeerden ruggesteun+Ten ruggesteunden ruit+Ten ruitten russificeer+Ten russificeerden saboteer+Ten saboteerden samendrom+Ten samendromden samenkleev+Ten samenkleefden samenpak+Ten samenpakten samensnoer+Ten samensnoerden samenvloei+Ten samenvloeiden sanctificeer+Ten sanctificeerden sas+Ten sasten scan+Ten scanden schaard+Ten schaardden schakeer+Ten schakeerden schandvlek+Ten schandvlekten schaterlach+Ten schaterlachten scheep+Ten scheepten schep+Ten schepten schetter+Ten schetterden schilder+Ten schilderden schmink+Ten schminkten schoft+Ten schoftten school+Ten schoolden schoonveeg+Ten schoonveegden schotel+Ten schotelden schrafel+Ten schrafelden schrap+Ten schrapten schroei+Ten schroeiden schroot+Ten schrootten schuifel+Ten schuifelden schurk+Ten schurkten scrabbel+Ten scrabbelden sein+Ten seinden settel+Ten settelden shunt+Ten shuntten sijpel+Ten sijpelden sinter+Ten sinterden sjeez+Ten sjeesden sjok+Ten sjokten slaag+Ten slaagden slacht+Ten slachtten slee+Ten sleeden sleutel+Ten sleutelden slijm+Ten slijmden slof+Ten sloften slorp+Ten slorpten smaak+Ten smaakten smeer+Ten smeerden smoez+Ten smoesden smous+Ten smousten snaai+Ten snaaiden sneer+Ten sneerden snerk+Ten snerkten snipper+Ten snipperden snol+Ten snolden snuister+Ten snuisterden soigneer+Ten soigneerden solvateer+Ten solvateerden soupeer+Ten soupeerden spaak+Ten spaakten spar+Ten sparden speech+Ten speechten speld+Ten speldden spetter+Ten spetterden spiets+Ten spietsten spin+Ten spinden split+Ten splitten sponz+Ten sponsden sprankel+Ten sprankelden spriets+Ten sprietsten sputter+Ten sputterden staav+Ten staafden stamel+Ten stamelden stapel+Ten stapelden steen+Ten steenden stempel+Ten stempelden sterk+Ten sterkten stijfsel+Ten stijfselden stilzet+Ten stilzetten stoei+Ten stoeiden stofzuig+Ten stofzuigden stook+Ten stookten storm+Ten stormden straf+Ten straften strem+Ten stremden strompel+Ten strompelden stros+Ten strosten stuiptrek+Ten stuiptrekten stukscheur+Ten stukscheurden stuur+Ten stuurden tegenpruttel+Ten tegenpruttelden tegenstribbel+Ten tegenstribbelden telefoneer+Ten telefoneerden tempel+Ten tempelden tennis+Ten tennisten termineer+Ten termineerden terugblik+Ten terugblikten teruggroet+Ten teruggroetten terugleg+Ten teruglegden terugschrik+Ten terugschrikten terugstroom+Ten terugstroomden terugvertaal+Ten terugvertaalden terugwerk+Ten terugwerkten teugel+Ten teugelden thuishoor+Ten thuishoorden tikkel+Ten tikkelden tinkel+Ten tinkelden tirasseer+Ten tirasseerden tjirp+Ten tjirpten toebehoor+Ten toebehoorden toedicht+Ten toedichtten toegrendel+Ten toegrendelden toekaats+Ten toekaatsten toeleev+Ten toeleefden toemets+Ten toemetsten toepleister+Ten toepleisterden toerol+Ten toerolden toesnauw+Ten toesnauwden toestem+Ten toestemden toetast+Ten toetastten toevoeg+Ten toevoegden toewerk+Ten toewerkten tokkel+Ten tokkelden tooi+Ten tooiden toren+Ten torenden tos+Ten tosten traanoog+Ten traanoogden tram+Ten tramden transigeer+Ten transigeerden transporteer+Ten transporteerden travesteer+Ten travesteerden trem+Ten tremden treur+Ten treurden tril+Ten trilden triptrap+Ten triptrapten tromp+Ten trompten trotseer+Ten trotseerden tuchtig+Ten tuchtigden tuinier+Ten tuinierden turv+Ten turfden twijfel+Ten twijfelden uitadem+Ten uitademden uitban+Ten uitbanden uitbesteed+Ten uitbesteedden uitbloei+Ten uitbloeiden uitboor+Ten uitboorden uitbreid+Ten uitbreidden uitbuit+Ten uitbuitten uitdelg+Ten uitdelgden uitdoov+Ten uitdoofden uitdruk+Ten uitdrukten uiteenbarst+Ten uiteenbarstten uitflap+Ten uitflapten uitglip+Ten uitglipten uithak+Ten uithakten uithuw+Ten uithuwden uitkaffer+Ten uitkafferden uitkeer+Ten uitkeerden uitkip+Ten uitkipten uitklop+Ten uitklopten uitkoter+Ten uitkoterden uitkrijs+Ten uitkrijsten uitleg+Ten uitlegden uitlik+Ten uitlikten uitlucht+Ten uitluchtten uitmik+Ten uitmikten uitoefen+Ten uitoefenden uitpeuter+Ten uitpeuterden uitpoep+Ten uitpoepten uitproest+Ten uitproestten uitrafel+Ten uitrafelden uitricht+Ten uitrichtten uitruk+Ten uitrukten uitschift+Ten uitschiftten uitschreeuw+Ten uitschreeuwden uitserveer+Ten uitserveerden uitsmeer+Ten uitsmeerden uitspit+Ten uitspitten uitstamel+Ten uitstamelden uitstoom+Ten uitstoomden uitstulp+Ten uitstulpten uittel+Ten uittelden uittrouw+Ten uittrouwden uitverdedig+Ten uitverdedigden uitvlak+Ten uitvlakten uitvouw+Ten uitvouwden uitwasem+Ten uitwasemden uitwinter+Ten uitwinterden uitzaag+Ten uitzaagden uitzift+Ten uitziftten uitzweer+Ten uitzweerden uniformeer+Ten uniformeerden vaarwelzeg+Ten vaarwelzegden valideer+Ten valideerden vastbak+Ten vastbakten vastkit+Ten vastkitten vastlijm+Ten vastlijmden vastpin+Ten vastpinden vastspeld+Ten vastspeldden veeg+Ten veegden vel+Ten velden verabsoluteer+Ten verabsoluteerden veralgemeen+Ten veralgemeenden verbaaz+Ten verbaasden verbeen+Ten verbeenden verbeurdverklaar+Ten verbeurdverklaarden verblik+Ten verblikten verboemel+Ten verboemelden verbreed+Ten verbreedden verbrokkel+Ten verbrokkelden verdamp+Ten verdampten verdien+Ten verdienden verdoek+Ten verdoekten verdonkeremaan+Ten verdonkeremaanden verdrievoudig+Ten verdrievoudigden verduister+Ten verduisterden verduw+Ten verduwden vereenzaam+Ten vereenzaamden verengels+Ten verengelsten vereuropees+Ten vereuropeesten verfoelie+Ten verfoelieden verfronsel+Ten verfronselden vergaloppeer+Ten vergaloppeerden vergenoeg+Ten vergenoegden verglaaz+Ten verglaasden vergram+Ten vergramden vergruizel+Ten vergruizelden verhabbezak+Ten verhabbezakten verhansel+Ten verhanselden verheimelijk+Ten verheimelijkten verhoed+Ten verhoedden verhoop+Ten verhoopten verifieer+Ten verifieerden verinnig+Ten verinnigden verkalk+Ten verkalkten verken+Ten verkenden verklad+Ten verkladden verkleur+Ten verkleurden verkneukel+Ten verkneukelden verknutsel+Ten verknutselden verkonkel+Ten verkonkelden verkracht+Ten verkrachtten verkruimel+Ten verkruimelden verlaag+Ten verlaagden verlap+Ten verlapten verlekker+Ten verlekkerden verlicht+Ten verlichtten verloochen+Ten verloochenden verluid+Ten verluidden vermaal+Ten vermaalden vermannelijk+Ten vermannelijkten vermeng+Ten vermengden vermoed+Ten vermoedden vermom+Ten vermomden vermurw+Ten vermurwden vernederlands+Ten vernederlandsten vernietig+Ten vernietigden veronaangenaam+Ten veronaangenaamden verontrust+Ten verontrustten veropenbaar+Ten veropenbaarden verover+Ten veroverden verpersoonlijk+Ten verpersoonlijkten verpletter+Ten verpletterden verpot+Ten verpotten verrafel+Ten verrafelden verrek+Ten verrekten verroest+Ten verroestten verruim+Ten verruimden verschaf+Ten verschaften verscherv+Ten verscherfden verschop+Ten verschopten verschud+Ten verschudden versjachel+Ten versjachelden verslecht+Ten verslechtten verslijm+Ten verslijmden versluiz+Ten versluisden versnel+Ten versnelden verspaans+Ten verspaansten verspil+Ten verspilden verstar+Ten verstarden verstevig+Ten verstevigden verstok+Ten verstokten verstout+Ten verstoutten verstrik+Ten verstrikten versukkel+Ten versukkelden verteder+Ten vertederden vertiend+Ten vertiendden vertoev+Ten vertoefden vertrappel+Ten vertrappelden vertuis+Ten vertuisten vervaar+Ten vervaarden vervel+Ten vervelden vervlak+Ten vervlakten vervolg+Ten vervolgden vervreemd+Ten vervreemdden verwaai+Ten verwaaiden verwasem+Ten verwasemden verweid+Ten verweidden verwen+Ten verwenden verwezenlijk+Ten verwezenlijkten verwilder+Ten verwilderden verwoon+Ten verwoonden verzaak+Ten verzaakten verzand+Ten verzandden verzeng+Ten verzengden verzinnebeeld+Ten verzinnebeeldden verzout+Ten verzoutten verzwaar+Ten verzwaarden verzwik+Ten verzwikten vetweid+Ten vetweidden vierendeel+Ten vierendeelden vilt+Ten viltten visiteer+Ten visiteerden vlas+Ten vlasten vlij+Ten vlijden vlooi+Ten vlooiden voedster+Ten voedsterden vol+Ten volden volgooi+Ten volgooiden volmaak+Ten volmaakten voltooi+Ten voltooiden voorbereid+Ten voorbereidden voorbijsnel+Ten voorbijsnelden voorgloei+Ten voorgloeiden vooronderstel+Ten vooronderstelden voorreken+Ten voorrekenden voorspeld+Ten voorspeldden voortduw+Ten voortduwden voortmaak+Ten voortmaakten voortsleur+Ten voortsleurden voortteel+Ten voortteelden voortzet+Ten voortzetten voorvoeg+Ten voorvoegden vooz+Ten voosden vraag+Ten vraagden vrijstel+Ten vrijstelden vul+Ten vulden waak+Ten waakten waarmaak+Ten waarmaakten waggelbeen+Ten waggelbeenden wam+Ten wamden wantrouw+Ten wantrouwden was+Ten wasten watteer+Ten watteerden wedijver+Ten wedijverden weergalm+Ten weergalmden weerstreev+Ten weerstreefden wegdommel+Ten wegdommelden wegfrommel+Ten wegfrommelden weghoon+Ten weghoonden wegkeil+Ten wegkeilden wegloods+Ten wegloodsten wegpink+Ten wegpinkten wegren+Ten wegrenden wegscheer+Ten wegscheerden wegslinger+Ten wegslingerden wegstorm+Ten wegstormden wegtocht+Ten wegtochtten wegvlucht+Ten wegvluchtten wegzet+Ten wegzetten welv+Ten welfden werk+Ten werkten wiebel+Ten wiebelden wierook+Ten wierookten wijzig+Ten wijzigden winkel+Ten winkelden wit+Ten witten wonder+Ten wonderden wrens+Ten wrensten wroet+Ten wroetten zaag+Ten zaagden zalig+Ten zaligden zeem+Ten zeemden zegevier+Ten zegevierden zet+Ten zetten ziegezaag+Ten ziegezaagden zinder+Ten zinderden zoetvijl+Ten zoetvijlden zoog+Ten zoogden zucht+Ten zuchtten zwabber+Ten zwabberden zwart+Ten zwartten zweed+Ten zweedden zwei+Ten zweiden zwiep+Ten zwiepten zwindel+Ten zwindelden