English version

RuG/L04

programmatuur voor dialectometrie en cartografie

Tutorial

1. Inleiding

Globaal overzicht. Waarvoor dient de programmatuur?
Kenmerken
Niet alleen voor dialecten

2. Voorbeeld: Pennsylvania, fonetische afstanden

Eenvoudige meting met de Levenshtein-methode
Clustering met Ward's Method
Visualisatie: dendrogram, simpele clusterkaart in kleur of zwart-wit

3. Voorbeeld: Pennsylvania, lexicale afstanden

Nogmaals Levenshtein, binaire verschillen, en meting van de Gewichteter Identitätswert
Multidimensional scaling (MDS)
Visualisatie: MDS-plot, MDS-kaart

4. Over het verzamelen van dialectgegevens

Hoe krijg ik de data in de juiste vorm?

5. Over het maken van kaarten

Hoe maak ik een kaart voor een nieuw gebied?

6. Validatie

Local incoherence
Voorbeeld: lexicale meting met verwijderen van infrequente woorden

7. Voorbeeld: Duitsland

Clustering: cofenetische afstanden, fuzzy clustering, MDS
Visualisatie: composite cluster map, vectorkaart

8. Het vergelijken van klankreeksen

Codering van klanken met X-Sampa
Opdeling van tekenreeksen in tokens
Levenshtein-meting met gebruik van fonetische features

9. R

Programmapakket voor statistische analyse

Index