RuG/L04

Tutorial

9. R

R is een programmapakket voor statistische analyse, vrij beschikbaar voor elk platform. Zie: The R Project for Statistical Computing.

iL04 is een library voor R, waarmee je data kunt uitwisselen tussen RuG/L04 en R.

De voornaamste functies in iL04 zijn:

  read.dif
  write.dif
  read.vec
  write.vec

De eerste twee zijn voor het importeren en exporteren van tabellen van verschillen, zoals die gemaakt worden door onder andere leven en giw. De laatste twee zijn voor het importeren en exporteren van vectorbestanden, zoals die gemaakt worden door het programma mds.

Een overzicht van alle functies in iL04 krijg je te zien met het volgende commando in R:

  library(help="iL04")

Een demonstratie van enkele functies in iL04 krijg je met:

  library("iL04")
  demo("iL04")