RuG/L04

Tutorial

Index

A

afstanden: binaire verschillen
afstanden: cofenetisch
afstanden: G.I.W.
afstanden: geografisch
afstanden: Gewichteter Identitätswert (G.I.W.)
afstanden: Levenshtein distance
afstanden: Levenshtein: Character-based G.I.W.
afstanden: Levenshtein: meting op basis van fonetische features
afstandstabel: export
afstandstabel: ontbrekende waarden

B

binaire verschillen
bomen: clustering exporteren in Newickformaat
BoundingBox (PostScript)

C

clgroup
clnewick
cluster
cluster: geavanceerde opties
clustercompositiekaart
clustering
clustering met multidimensional scaling
clustering: exporteren in Newickformaat
clustering: fuzzy
clustering: group average
clustering: Ward's Method
clustering: weighted average
clusterkaart
clusterkaart: incrementeel
clusters als afstanden
cofenetische afstanden
cofenetische kaarten
composite cluster map
cophenetic distances
cophenetic maps

D

den
dendrogram
dialectbestanden
dialectbestanden: herordening
dif2tab
diffix
difsum

E

edit distance (Levenshtein distance)

F

features
fonetische features
fonetische transcriptie
fuzzy clustering

G

G.I.W.
geografische afstanden
geografische gegevens
geografische projectie
Geographic Information System (GIS)
Gewichteter Identitätswert (G.I.W.)
GIS
giw
Google Earth
group average (clustering)

I

iL04
IPA

K

kaarten
kaarten: geografische gegevens
kaarten: taaleilanden
klankreeksen
Kruskal's Method (MDS)

L

LAMSAS
legend
legenda
leven
Levenshtein distance
Levenshtein: Character-based G.I.W.
Levenshtein: indel
Levenshtein: meting op basis van fonetische features
Levenshtein: normalisatie
Levenshtein: subst
linc
Linguistic Atlas of the Middle and South Atlantic States (LAMSAS)
ll2dst
ll2grid
Local Incoherence

M

mapclust
mapdiff
mapmap
maprgb
mapsetup
mapvec
MDS
mds
MDS met clustering
MDS-/clusterplot
MDS-kaart
MDS: export
MDS: Kruskal's Method
mdsplot
multidimensional scaling (MDS)
multidimensional scaling met clustering

N

Newickformaat voor weergave van bomen (clustering)

P

perfiles
PostScript: BoundingBox
projectie (geografisch)

R

R
ruis: benutten
ruis: wegfilteren

S

SAMPA: X-SAMPA
spreadsheet
sssplit
statistiek
string edit distance (Levenshtein distance)

T

taaleilanden
tokens

V

validatie
vectorkaart
verschillen: binair
verschillen: cofenetisch
verschillen: G.I.W.
verschillen: Gewichteter Identitätswert (G.I.W.)
verschillen: Levenshtein distance
verschillen: Levenshtein: Character-based G.I.W.
verschillen: Levenshtein: meting op basis van fonetische features

W

Ward's Method (clustering)
weighted average (clustering)
werkblad (spreadsheet)

X

X-SAMPA
xstokens