De Vyerighe Colom
 
   map 01-10      map 11-20      map 21-30      map 31-40      map 41-47

index:

map 31: Caarte van Waterland; Watergraefsmeer anders ghenaempt
             Diemer Meer
   Map of Waterland; Polder Watergraafsmeer also called Diemer Meer
map 32: Caerte van de Heer-Huygenwaert
   Map of the Polder Heer Hugowaard
map 33: La Rhinlande, Amstellande etc.
   Rijnland and Amstelland
map 34: Table de Delflande, Schielande etc.
   Map of Delftland and Scieland
map 35: Nouvelle Table des Isles Dordrecht, Alblasser, Crimper etc.
   New Map of the Islands Dordrecht, Alvlasser, Crimper etc.
map 36: Zeelandia Comitatus
   The County Zeeland
map 37: Walcheren
   Walcheren
map 38: Episcopatus Ultrajectensis vulgo Het Sticht van Utrecht
   The Bishopric Utrecht in Dutch: Het Sticht van Utrecht
map 39: Frisia Occidentalis
   West Friesland
map 40: Ooster-goe
   Oostergo