De demografische ontwikkeling van Amsterdam

Jaaraantal inwoners (±)
14e eeuw 20.000
15e eeuw 35.000
1600 50.000
1620 100.000
1650 150.000
± 1750 200.000
1800 201.000
1846 220.000
1900 511.000
1950 838.000
1980 961.000

Deze cijfers zijn met name voor wat betreft de 14e t/m de 18e eeuw zeer globaal. De parallel tussen de economische recessie aan het einde van de 18e eeuw en het inwonertal is echter duidelijk aanwezig.

Terug naar de tekst