Korte etymologie

Aemstelle/aemrik De naam Aem(e)stelle had niets te maken met de rivier de Amstel: aem was oud-Fries voor `stroom-/riviermonding' en het woord stelle is van oorsprong Frankisch en betekende `plaats geschikt tot verblijf'. Het woord was een synoniem vam aemrik waarmee dergelijke plaatsen over het algemeen aangeduid werden: stelle en rik hebben dezelfde betekenis.

Damrak Zoals gezegd heette de Amstel toen nog Ammerak. De nieuwe buurt onstond aan de overzijde van de Ammerak, samengetrokken d'ammerak, en later Damrak. Ammerak is een samenstelling van twee woorden: aem en rak. Een aem was, zoals gezegd, een stroomuitgang en rak betekende `het grote water': het ging hier dus om de monding van het grote water oftwel de monding van de Amstel.

Amsterdam Vrij vertaald betekent het woord aemsterdam: `bewoners (ster- ) van de dam in de riviermonding (aem)'. Het is enigszins verwarrend dat zowel Aemstelledam en Aemsterdam als benamingen in de literatuur voorkomen, terwijl dit geen exacte synoniemen zijn (zie boven bij Aemstelle): `stelle' en `ster' betekenen niet hetzelfde.

Terug naar de tekst