Opmerking bij Jan Brander

Brander gaat in deel II van zijn Uit Noordhollands verleden in op de kritiek die hem ten deel viel na het verschijnen van deel I. Brander beweerde daarin dat de stad Amsterdam aan de huidige nieuwe zijde is ontstaan en niet de huidige oude zijde rond de Warmoesstraat. Dat was toen blijkbaar een controversieel standpunt dat inmiddels wel algemeen geaccepteerd is.

Terug naar de bibliografie
Terug naar de tekst