Otto II

Otto II was de zoon van graaf Bernhard van der Lippe. Toen hij in 1216 door toedoen van de graven van Holland en van Gelre tot bisschop werd gekozen, was Otto II domproost te Utrecht. Door afkoop van de grafelijke rechten van het geslacht Kuik over Utrecht kon hij in 1220 zijn jurisdictie tot die stad uitbreiden. Hij ijverde voor de versteviging van de financiën van het Sticht, o.m. door de Utrechtse tollen te beschermen en uit te breiden. Hij nam deel aan de Vijfde Kruistocht. Zijn strijd met de graven van Gelre en Holland eindigde met een voor hem gunstige vrede (1226). In 1227 trok Otto op tegen Rudolf van Coevorden, die in Drenthe zelfstandig heerste, maar Otto's leger werd verslagen en hijzelf sneuvelde op 28 juli 1227 (slag bij Ane; herinneringen in de gemeentelijke oudheidkamer te Gramsbergen).

terug

Digna Faber