Sources

  • Ennema, J.H.P., Kampen.De aloude Hanzestad ( Amsterdam 1946).
  • Kok, J.H., De "Kamper-Uien"... Import. Benevens een overzicht der geschiedenis van Kampen's bloei en verval in vroegere eeuwen ( Amsterdam 1946)
  • Mierlo, René van, Kampen in fragmenten. Schetsen over historische aspectenvan de Kamper samenleving (Kampen 1990).


Back to the main story

Suzanne Broersen