next up previous
Next: Ontwikkeling van NTI's Up: Applicaties Previous: Applicaties

Wanneer is een NTI nuttig

Niet ieder computerprogramma kan worden voorzien van een natuurlijke taalinterface, en niet ieder programma zal baat hebben bij een dergelijke interface.

Het ontwikkelen van een NTI valt te overwegen wanneer aan één of meer van de volgende criteria wordt voldaan:

1.
De gebruikers van het systeem zijn niet gewend te werken met commando-talen of andere vormen van mens-machine interactie.
2.
Interactie met het systeem vereist de beheersing van een groot aantal commando's.
3.
Alternatieve vormen van mens-machine interactie zijn niet toepasbaar.
4.
Het geven van uitleg is belangrijk.
5.
Het systeem moet soms een (lange) dialoog met de gebruiker voeren.

De eerste twee criteria zijn vaak doorslaggevend bij de ontwikkeling van een NTI voor databases die door een grote groep (niet-specialistische) gebruikers bediend moeten kunnen worden.

Het derde criterium is bijvoorbeeld doorslaggevend voor systemen die dia via de telefoon geraadpleegd moeten kunnen worden en voor systemen die bijvoorbeeld in auto's ingebouwd worden (zoals navigatiesystemen).

De laatste twee criteria spelen vooral een rol bij kennis- en expertsystemen. Het geven van uitleg en advies, en het voeren van lange dialogen (bijvoorbeeld om een diagnose te stellen of een probleem op te lossen) is hier essentieel. Natuurlijke taal is hier de meest voor de hand liggende vorm van interactie.


next up previous
Next: Ontwikkeling van NTI's Up: Applicaties Previous: Applicaties
Noord G.J.M. van
1998-09-29