next up previous
Next: Wat is er zo Up: Natuurlijke-taalinterfaces Previous: Wat zijn natuurlijke-taalinterfaces?

Wanneer wil je natuurlijke-taalinterfaces gebruiken?

Een belangrijk voordeel van het gebruik van natuurlijke-taalinterfaces is dat iedereen natuurlijke taal kan spreken. Je hoeft dus niet ingewerkt te worden, een speciale programmeertaal te leren, of de betekenis van allerlei ingewikkelde muisacties te doorgronden. Dit voordeel is natuurlijk cruciaal voor informatiesystemen die gericht zijn op de `gewone' gebruiker, en niet speciaal ontworpen zijn voor een klein aantal specialisten.

Een tweede voordeel is dat natuurlijke taal expressief is. Alles wat je zou kunnen willen vragen kun je in natuurlijke taal uitdrukken. Het is dan ook zo dat mensen vaak het gebruik van natuurlijke taal prefereren. Dit is vooral zo wanneer je niet precies weet wat je wilt vragen of wanneer je niet precies weet welke informatie beschikbaar is. In zulke gevallen is vaak eerder sprake van het collaboratief probleemoplossen of `onderhandelen' in plaats van het direct stellen van gerichte vragen. Dit voordeel is het grootst wanneer gebruik wordt gemaakt van gesproken taal.

Er zijn nog meer speciale voordelen verbonden aan het gebruik van gesproken natuurlijke taal. Telefonische interfaces staan het gebruik van een informatiesysteem over grotere afstand toe, zonder dat de gebruiker daarbij de beschikking hoeft te hebben over een computerterminal. Dit is voorlopig nog wel een belangrijk voordeel ten opzichte van interfaces die bijvoorbeeld van netwerken zoals Internet gebruik maken.

Gesproken-taalinterfaces zijn daarnaast mogelijk in situaties waarbij je je handen niet kunt gebruiken. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een systeem dat in een auto informatie kan verschaffen over de te volgen route, of de te verwachten verkeersdrukte.

Aan het gebruik van natuurlijke taal kleven ook nadelen. Zo is natuurlijke taal vaak niet erg precies, of meerduidig, of niet erg compact. Dit kunnen redenen zijn dat informatiesystemen die gericht zijn op gespecialiseerde gebruikers gebruik maken van speciale interfaces. Maar het belangrijkste praktische bezwaar tegen het gebruik van natuurlijke taal is voorlopig domweg dat de huidige mogelijkheden nogal beperkt zijn. Het is voor een computer (nog?) ontzettend moeilijk een gebruiker in natuurlijke taal precies te begrijpen.


next up previous
Next: Wat is er zo Up: Natuurlijke-taalinterfaces Previous: Wat zijn natuurlijke-taalinterfaces?
Noord G.J.M. van
1998-09-29