next up previous contents
Next: ContentsReversibility in Natural Language Processing

Gertjan van Noord


\begin{picture}(0,400)
\put(25,650){\line(1,0){350}}
\put(200,275){\makebox(0,0)...
... }).$}}
\put(25,450){\line(1,0){350}}
\put(25,50){\line(1,0){350}}
\end{picture}
Reversibility in Natural Language Processing


Omkeerbaarheid in natuurlijke-taalverwerking
(met een samenvatting in het Nederlands)


Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht
op gezag van Rector Magnificus, Prof.dr. J.A. van Ginkel
ingevolge het besluit van het College van Dekanen
in het openbaar te verdedigen
op 15 januari 1993 des namiddags te 14.30 uur

door
Gerardus Johannes Maria van Noord
geboren op 8 mei 1961, te Culemborg
promotoren:
Prof.dr. D.J.N. van Eijck, Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Utrecht; Centrum voor Wiskunde en Informatica, Amsterdam.
Prof.ir. S.P.J. Landsbergen, Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Utrecht; Instituut voor Perceptie Onderzoek, Eindhoven.

I was partially supported by the European Community and the NBBI through the Eurotra project, and the German Science Foundation in its Special Collaborative Research Programme on Artificial Intelligence and Knowledge Based Systems (SFB 314, Project N3 BiLD).CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Noord, Gerardus Johannes Maria van

Reversibility in natural language processing / Gerardus
Johannes Maria van Noord. - [S.l. : s.n.]
Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht. - Met lit. opg. -
Met samenvatting in het Nederlands.
ISBN 90-9005661-0
Trefw.: natuurlijke taalverwerking.
next up previous contents
Next: Contents
Noord G.J.M. van
1998-09-30