next up previous contents
Next: Introductie Up: Samenvatting in het Nederlands Previous: Samenvatting in het Nederlands

Omkeerbaarheid in natuurlijke-taalverwerking

Noord G.J.M. van
1998-09-30